KGJ521

Riktig kontorbelysning gir merverdi for gårdeierne

Den som tror at belysning på arbeidsplassen kun handler om HMS-krav og arbeidslys, tar feil. Ambisjonen bør være langt høyere: Belysningen må understreke bedriftens identitet og formidle hva den står for.

Av: Interiørarkitekt MNIL Trond Ramsøskar, Ramsøskar Interiørarkitekter – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 4 2021

Næringsmeglere leter som regel etter lokalenes potensial, og belysning er i mange tilfeller en uutnyttet mulighet – spesielt i fellesarealer. Større bevissthet om riktig lyssetting kan bidra til økt interesse for utleieobjektet.

Prosjekt ved Ramsøskar interiørarkitekter. Nettbureau. Ansvarlig: Birgitte Breimo

Først noen tommelfingerregler

  1. Grunnprinsippene er som for all annen belysning: Lysmengden må være tilpasset formålet. For mye lys er like ille som for lite. Lyset må dessuten være av riktig type. Skarpt og sterkt lys i sosiale soner bidrar ikke til god stemning. Dempet lys hvor det trengs godt arbeidslys fungerer like dårlig.
  2. Multifunksjonalitet og fleksibilitet er viktige stikkord for innredning av kontorlokaler. Dette gjelder også belysningen. Det er fort gjort å innrette seg slik at en statisk belysningsplan står i veien for fleksibel bruk av lokalet, f.eks. åpen himling og få himlingsskjørt. Manglende planlegging kan i slike tilfeller utløse unødvendige kostnader senere.
  3. Variert belysning gir liv til lokalene og skaper dynamikk. Materialbruken fremheves, og bedriftens kultur og identitet kan synliggjøres. Verktøykassen for belysningsplanlegging er stor og innholdsrik. Det er om å gjøre å utnytte alle muligheter, bl.a. disse:
  4. lyssetting av resepsjonsdisk og bakvegg
  5. lyssetting av logo, gjerne lysende bokstaver
  6. stålamper i forbindelse med sittegrupper
  7. ledestriper og dekorativ belysning i korridorer
  8. pendellamper over kjøkkenbenk/ bar

Inngangsparti og resepsjon

Resepsjonsområdet skal kommunisere hvem gjestene er kommet til. Det skal fungere som bedriftens statement, for det er her førsteinntrykket og forventningene skapes. Resepsjonen har tradisjonelt sett ofte utgjort en skranke mot bedriftens indre liv, men vurderes i dag å være hjertet i virksomheten: mottaksareal og møteplass, sentrum for uformell kontakt og korte ad hoc-møter.

Dette krever belysning som får besøkende til å føle seg velkomne. Det betyr tydelig lyssetting rundt resepsjonsdisken eller punktet for selvbetjent innsjekking, stemningsskapende lys i ventesoner, tilgang til arbeidslys for den som vil lese eller jobbe litt og tilstrekkelig lys rundt kaffeautomater osv.

Infronts kontorer ved Ramsøskar interiørarkitekter

Medarbeiderne trenger fri fra kontorlandskapet

Sosiale soner skal være trivselsskapende møteplasser for avbrekk i hverdagen. De fleste er enige i at stimulerende sosiale soner øker arbeidsgleden og styrker tilknytningen til bedriften. Medarbeiderne må forstå at de er viktige og at deres behov er høyt prioritert. Det er derfor avgjørende at de sosiale arealene skiller seg tydelig fra kontorlandskapet og er utformet med sikte på ønsket atmosfære. Dette betyr dempet og poengtert belysning, gjerne med lyskilder som fremhever f.eks. et bilde eller andre dekorative elementer.

Samtidig skal de sosiale sonene egne seg for uformelle møter. Mange ønsker også å sette seg ned for å jobbe litt, lese, spise eller slappe av. Det krever fleksibelt arbeidslys som kan varieres ved behov. 

Kjøkkenet er også en samhandlingsarena

Arbeidsplassens kjøkken har mye til felles med de sosiale sonene, og overgangen er ofte glidende. En fallgruve er å bruke tilnærmet flombelysning slik man ofte gjør når det er snakk om storkjøkken. Arealet skal være trivselsskapende. Belysningen må derfor være poengtert slik at den fremkaller riktig stemning samtidig som arbeidslyset er tilstrekkelig.

Møterom og stillerom

Prosjekt ved Ramsøskar interiørarkitekter. Nettbureau. Ansvarlig: Birgitte Breimo

Pandemien har endret arbeidslivet permanent i den forstand at flere vil ønske å veksle mellom arbeidsplassen og hjemmekontoret. Møtevirksomhet og andre fellesaktiviteter vil stå sentralt når folk treffes, og de vil etterspørre det de savner i Teams-møtene. Det betyr økte krav til møtefasiliteter og bedre tilrettelegging for komfort og effektivitet. Riktig belysning er viktig også i denne sammenhengen.

Utfordringen går herved til næringsmeglerne. Et skjerpet blikk vil i mange tilfeller gi merverdi til gårdeierne.

Del artikkel