Carl Christian Floor, hunden Troll og Johanne Adolfine Floor utenfor huset i Stine Lundsgt. 4 i Stavanger. Fotografiet er tatt av et av barna til Johannes og Adolfine Floor. *** Local Caption *** Floor, Carl Christian; Floor, Johanne Adolfine

Nå får du umiddelbar tilgang til gammel grunnbok

Eiendomsmeglere trenger kjapp og enkel tilgang til eiendomsinformasjon ved salg eller eierskifte av eiendom. Dokumenter med beskrivelser av grenser, rettigheter og eiendomsforhold er tilgjengelig på digitalarkivet.no og ved bestilling fra Kartverket. Nå er det blitt enda enklere å få umiddelbar tilgang til den tinglyste eiendomsinformasjonen på digitalarkivet

Av: Sigrid Jostad, Arkivverket (Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 4 2021)

Grunnboksbladene eller gammel grunnbok (1935-1991) er helt avgjørende for at du skal få oversikt over hva som er tinglyst på den enkelte eiendom frem til ca. 1991. Ettersom det forekommer personnummer i grunnbokbladene, har det vært tungvint å få tilgang. Saksbehandlere i Arkivverket har måttet sladde informasjonen manuelt, en tidkrevende oppgave som har gitt et par dagers forsinkelse på tilgang. Arkivverket har tatt i bruk kunstig intelligens til å identifisere og sladde opplysningene. Det betyr at du nå får umiddelbart tilgang til informasjonen i gammel grunnbok. Tid spart for både deg og oss!

Du lurer kanskje på hvorfor meglere skal være interessert i gammel grunnbok når de har den nye digitale grunnboken fra de siste 30 årene?  I gammel grunnbok finner du “adressen” til dokumentet du etterspør, samt informasjon som ikke alltid ble overført til dagens elektroniske grunnbok (f.eks. dato, pantebok, side og/eller tinglysningsnummer). Grunnboka er inngangen, eller registeret, til dokumentene i pantebøkene.

Dersom du kun har utskrift fra den nye/elektroniske grunnboka vil det være vanskelig å finne frem i de eldre pantebøkene på digitalarkivet.no. Kartverket oppgir ofte dagboknummer som begynner på 90, 91 for eldre dokumenter. Disse er som regel fiktive og kan ikke brukes som inngang/ «adresse» til de eldre pantebøkene. 
Vi anbefaler derfor at du bestiller utskrift fra gammel grunnbok også. Benytt vår selvbetjeningsløsning og få tilgang til gammel grunnbok umiddelbart hos oss: https://media.digitalarkivet.no/self-service/grbb 

Før 1935 ble inngangene til pantebøkene kalt panteregister. Av og til kan det være at verken ny eller gammel grunnbok oppgir «adressen» til dokumentet du trenger, og da kan det være nødvendig å gå til panteregisteret for å hente inn riktig referanse for å finne fram. På digitalarkivet.no kan du søke opp panteregisteret som dekker den perioden tinglysningen ble foretatt.  

På digitalarkivet.no finner du både inngangene til og de tinglyste dokumentene til og med 1950, mens nyere dokumenter er hos Kartverket.

Vanlige problemer 

Av erfaring vet vi at mange av dere møter på noen hindre når dere skal finne dokumenter, og her får dere noen tips til løsninger. 

  • Finner ikke pantebok: Sjekk først at tinglysingen er fra før 1951. Det kan skje den beste å se i feil sorenskriveri/tingrett! Du kan også søke i arkivportalen.no for å finne ut om bøker en sjelden gang faktisk mangler i sorenskriverarkivet.
  • Finner ikke dokument: Flyttet eller ført i annen bok (f.eks. A, B og C-pantebøker etter 1935 eller ekstrarettsprotokoller). 
  • Skjønn/utskiftning: Kan være henvisning i panteboka, mens dokumentet er annetsteds i sorenskriverarkivet, f.eks. tingbok, ekstrarettsprotokoller, saksmapper eller hos andre instanser, som lensmannen.
  • Kraftledninger: Forretninger knyttet til elektriske kraftlinjer ble ikke tinglyst. Kraftledninger strekker seg over flere eiendommer, og man nøyde seg som oftest kun med en innførsel i grunnboksbladet for den enkelte eiendom der det ble redegjort for dato når registreringen ble foretatt og det gis ingen henvisning til pantebøkene. Akkurat dette er ikke lett å forstå ut fra elektronisk grunnbok, men en fullstendig registrering ble gjort i Kraftledningsregisteret som finnes hos Statens kartverk. Dere trenger ikke kontakte Arkivverket om disse, men ta gjerne en rask sjekk i gammel grunnbok for å bekrefte at det ikke finnes en henvisning til pantebøkene.

Nyttige lenker til veiledninger og skjema

Arkivverket har siden 2017 forutsatt at profesjonelle brukere som eiendomsmeglere selv finner fram tinglyste dokumenter som ligger fritt tilgjengelig på Digitalarkivet, men vi veileder dere fremdeles.

På digitalarkivet.no finner du veiledningsartikler som hjelper deg å finne tinglysinger og jordskiftesaker i Digitalarkivet. Gå inn på digitalarkivet.no og videre der til Veiledning til tinglysinger og jordskiftesaker

I tillegg er det laget både enkle og mer utfyllendeveiledninger på Arkivverkets hjemmesider som gir svar på det meste om gjenfinning av dokumenter:

Lenker til søkene du trenger:

Søk i gammel grunnbok (ca. 1935 – 1991): https://media.digitalarkivet.no/self-service/grbb  

Søk i panteregistre fram til ca. 1935 her: https://media.digitalarkivet.no/tl/preg/search

Søk i pantebøker fram til ca. 1950: https://media.digitalarkivet.no/tl/pbok/browse

I tillegg har vi et eget dagboknummersøk fra 1935: https://media.digitalarkivet.no/tl/pbok/search

Ekstrarettsprotokoller og tingbøker: https://media.digitalarkivet.no/rg/browse

Del artikkel