Hevet styringsrenten og rentebanen

Norges Bank hevet i dag styringsrenten fra null til 0,25 prosent. Samtidig signaliserte de at renten skal både noe høyere, og noe raskere opp, enn tidligere signalisert.

– Normaliseringen av økonomien tilsier at det nå er riktig å starte en gradvis normalisering av styringsrenten, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Prognosen for styringsrenten innebærer at renten øker gradvis de neste årene. Rentebanen ligger litt høyere enn i forrige pengepolitiske rapport og anslår nå at styringsrenten skal opp til 1,75 prosent i 2024.

Den blå stiplede linjen viser det nye anslaget til Norges Bank for styringsrenten.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i desember, sier sentralbanksjef Øystein Olsen videre.

-Svakere boligprisutvikling

For boligmarkedet sin del vil dagens renteheving trolig bety en mer moderat etterspørsel og en svakere prisutvikling.

Carl O. Geving. Foto: Jonas Karlsen

Med dagens beslutning om å heve styringsrenten til 0,25 prosent legger vi bak oss en 30 år lang periode hvor hovedbildet har vært rentefall og boligprisvekst. Høyere renter faller i tid sammen med høyere konsumpriser, og vil i sum føre til en gradvis svekkelse av husholdningenes kjøpekraft. Derfor forventer vi en mer moderat etterspørsel etter boliger og en svakere boligprisutvikling framover, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Når renten nå kryper opp fra 0 prosent vil det si medføre en nye situasjon for mange som aldri har opplevd renteheving.

Siden forrige renteheving i september 2019 har NEF og Ambita registrert 108.900 førstegangskjøpere som aldri har opplevd at renten stiger. Mange unge boligeiere kommer derfor til å redusere sitt forbruk av varer og tjenester for å betjene økte rentekostnader framover, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Sentralbanken har hevet rentebanen noe. Etter en lang periode med nullrenter har mange husholdninger pådratt seg høy gjeld med lav rentebelastning. Sentralbanken bør gå varsomt fram for å unngå at rentebelastningen øker for raskt og for sterkt for husholdninger som har vendt seg til dagens rentenivå. Innfasingen av et noe høyere rentenivå bør også ta hensyn til risikoen for å utløse ubalanser i boligmarkedet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no