oslo-luftfoto2

Rekordsterke boligtall

Fersk boligstatistikk viser rekordhøy omsetning og sterk prisvekst.

Tall fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viser at boligprisene steg med 1,1 prosent i august 2020. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3 prosent.

Adm. dir. i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving (Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven)

Boligprisfasiten for august avdekker skyhøye omsetningsvolumer. Aldri har så mange nordmenn kjøpt så mange boliger til så høye priser. Det kan virke paradoksalt, men kan forklares med at tidenes laveste renter har gjort det mulig for mange husholdninger å betale betydelig mer for en bolig. SSBs ferske kredittindikator viser for første gang siden høsten 2019 en sterkere gjeldsvekst for husholdningene. Renter trumfer alt, men vi har heldigvis en boliglånsforskrift som beskyttelse mot en gjelds- og prisvekst helt ut av kontroll, sier administrerende direktør i Norge Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Boligprisene er nå 4,3 prosent høyere enn for et år siden.

Mange salg

Det ble i august solgt 10,2 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019, mens det så langt i år er solgt 3,5 prosent flere enn på samme tid i 2019.

Selv om sterk gjelds- og prisvekst er problematisk, er det positivt at boligmarkedet fungerer godt. Det er en viktig faktor for å holde norsk økonomi i gang. Vi er imidlertid bekymret for at tilbudet av boliger faller for mye når etterspørselen er sterk. Det tar tid å få fart på boliginvesteringene etter den bråstoppen boligbyggerne opplevde i vår. Så langt i 2020 har vi hatt rekordomsetning i bruktmarkedet, og tilbudssiden vil trolig skrumpe inn ettersom det legges ut færre nye boligprosjekter enn normalt denne høsten. Dette kan føre til et akkumulert tilbudsunderskudd med større prispress enn normalt, sier administrerende direktør i Norge Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Sterkest i Oslo

Tallene viser videre at Oslo hadde den sterkest sesongkorrigert prisutvikling med en oppgang på 1,2 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Stavanger m/omegn med en nedgang på 1,1 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Oslo med en oppgang på 6,1 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 0,9 prosent.

I Oslo er vi i ferd med å få et stort gap mellom tilbud og etterspørsel. Det selges mange boliger relativt raskt, men det er samtidig unormalt få boliger tilgjengelig i markedet. Søndag 6. september er det f.eks. planlagt under 500 visninger i Oslo. Det er ikke mer enn halvparten av volumet man ofte ser på denne tiden av året. Når utbudet av nye boliger er lavt på samme tid, bygges det opp til et bekymringsfullt tilbudsunderskudd i Oslo, sier administrerende direktør i Norge Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Del artikkel