Kommentarer til statsbudsjettet 2018

Solberg-regjeringen la i dag fram sitt forlag til statsbudsjett for 2018. Situasjonen i boligmarkedet blir grundig omtalt og Norges Eiendomsmeglerforbund ønsker i den anledning å knytte noen kommentarer til det dette.

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 12. oktober 2017

– Regjeringen peker på at positive makroøkonomiske utsikter gjør at risikoen for et alvorlig tilbakeslag i boligmarkedet ikke er høy. Samtidig har fortsatt stigende gjeldsbelastning i husholdningene ført til at den finansielle sårbarheten er høy. NEF deler regjeringens vurdering, og mener at det er viktig å fastholde de regulatoriske virkemidlene overfor bankene inntil gjeldsveksten i husholdningen har falt til et bærekraftig nivå, sier Geving.

Regjeringen foreslår at maksimal eiendomsskatt i innføringsåret skal være på 1 promille (mot tidligere 2 promille), og at kommuner som innfører eiendomsskatt bare skal kunne øke den med 1 promille i året av gangen.

– Norges Eiendomsmeglerforbund stiller seg positive til regjeringens forslag om å begrense kommunenes mulighet til å øke eiendomsskatten. Regjeringen holder i budsjettforslaget fast ved kursen om å ikke beskatte folks primærbolig ytterligere, og da er det også et viktig signal til kommunene å følge opp dette, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Les også: Regjeringens forslag til statsbudsjett: Slik blir boligskatten i 2018

I proposisjon S 1 heter det at Justisdepartementet skal etter planen legge fram en lovproposisjon for å trygge bolighandelen for forbrukere i 2018.

– NEF er positive til signalene fra regjeringen om at det i løpet av 2018 vil komme en lovproposisjon for å trygge bolighandelen for forbrukerne, sier Geving videre.

Regjeringen foreslå også å senke bevilgningene til bygging av studentboliger fra 2500 til 2200 neste år.

– Det er uheldig at regjeringen i forslaget til statsbudsjett foreslår å dempe takten i bygging av studentboliger. Dette betyr at mange studenter i områder med størst press i boligmarkedet må kjempe om de samme boligene med mange andre.

– I Oslo er ca. 75 000 av byens 650 000 innbyggere studenter, men det bare tilbys bare 9 500 studentboliger. Dette bidrar over tid til press i markedet for kjøp av sekundærboliger for utleieformål, og gjør terskelen for førstegangskjøpere høyere, sier Geving.

For ytterligere kommentarer kontakt:

Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454
Svein Strømnes, kommunikasjonssjef Norges Eiendomsmeglerforbund – 93094191

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no