dollar-pexels-photo-164661

Provisjoner verden rundt: Norge blant de laveste

Eiendomsmeglere i Norge har blant de laveste snittprovisjonene i verden viser en ny amerikansk undersøkelse.

Gjennomsnittsprovisjonen for eiendomsmeglere lå i 2015 på 1,75 prosent i snitt. En ny amerikansk undersøkelse for 32 land viser at dette er blant de laveste snittprovisjonene i verden. Fem land er foran Norge på listen, alle med 1,5 prosent som snittprovisjon.

(Tallene for første halvår 2016 viser at norske provisjoner synker videre, og var nede mot 1,5 prosent.)

Lave provisjoner i Norden

Undersøkelsen viser at eiendomsmeglerkunder i Norden og på de britiske øyer stort sett betaler 2 prosent eller under. Går vi sørover i Europa stiger meglerprovisjonene, Tyskland har for eksempel 4 prosent provisjon i snitt, Frankrike, Italia og Spania har 5 prosent. USA ligger dårlig an på listen med 6 prosent provisjon.

Det er en rekke land som har vesentlig høyere provisjonssatser, men felles for disse er at boligprisene og inntektene der er lave. Dermed sitter ikke eiendomsmeglerne nødvendigvis igjen med mer i pungen av å selge enn de gjør i Norge og Norden forøvrig.

Undersøkelsen viser videre at i de fleste land i undersøkelsen er det selgeren som tar kostnaden. Mens det i noen land med høyere provisjon er kostnaden fordelt mellom selger og kjøper. De fleste steder da fordi det er vanlig å bruke kjøpsmegler.

Teknologi gir lavere provisjoner

I undersøkelsen sammenligner man 2015 tallene med tall fra 2002. Og noe forskerne bak undersøkelsen ser er at teknologisk utvikling har gjort at provisjonene faller nærmest verden over:

-Teknologisk utvikling har gitt lavere kostnader for forbrukerne i mange land der eiendomsmeglere har en sentral rolle i boligomsetningen, sier Chad Syverson som er professor i økonomi ved Universitetet i Chicago.

Han har sammen med et par andre forskere gjennomført undersøkelsen. Syverson peker videre på at USA er i en særstilling bland de utviklede landene. Der har det ikke vært noen særlig endring i forbrukernes favør.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er finansiert av det amerikanske meglerfirmaet Surefield, og bygger på en studie foretatt i 2002 av økonomer fra Universitetet i South Alabama og Universitetet i Cincinnati. Surefield konkurrerer på det amerikanske markedet og har en interesse av å vise at amerikanske kunder betaler for mye.

Les hele undersøkelsen her

Men samtidig bygger studien på 2002-undersøkelsen, slik at metoden skal være riktig. Tallene som presenteres i undersøkelsen er provisjonssatsene, men det kan være noen ulikheter fra land til land av hva som dekkes innunder provisjonssatsene. (2002-undersøkelsen finnes her (pdf))

Eiendomsmeglingsprovisjoner verden rundt

Provisjonstall for 2015.

Irland: 1,50 %
Nederland: 1,50 %
Singapore: 1,50 %
Storbritannia: 1,50 %
Sverige: 1,50 %
Norge: 1,75 %
Australia: 2,00 %
Danmark: 2,00 %
Finland: 2,00 %
Hong Kong: 2,00 %
Hviterussland 2,00 %
Kina: 2,00 %
Malaysia: 2,00 %
Belgia: 3,00 %
Canada: 3,00 %
Trinidad & Tobago 3,00 %
Filippinene 4,00 %
Hellas 4,00 %
Indonesia 4,00 %
Israel 4,00 %
Russland 4,00 %
Thailand 4,00 %
Tyskland 4,00 %
Argentina 5,00 %
Brasil 5,00 %
Frankrike 5,00 %
Italia 5,00 %
Jamaica 5,00 %
Spania 5,00 %
USA 5,50 %
Japan 6,00 %
Mexico 7,50 %

Del artikkel