Et spennende og turbulent år!

Det har vært et spennende og turbulent år for eiendomsmeglere og boligmarkedet. Carl O. Geving, administrerende direktør i NEF oppsummerer 2016.

Sjelden har de regionale markedsforskjellene vært større og sjelden har den boligpolitiske debatten gått høyere. I trege markeder tar det gjerne mer enn 100 dager å få omsatt en bolig, i hete markeder går det unna på under 10. Når Oslo-prisene stiger med 22 prosent i samme periode som Stavanger-prisene faller med 3 prosent er det selvsagt oppsiktsvekkende.

Sjelden har konkurransen om oppdragene vært tøffere. Enkelte områder er preget av overetablering, og provisjonene er under press. Oslo-regionen har hatt for få boliger til salgs, mens Stavanger-regionen har hatt for mange. Medlemmenes økonomi svinger med markedsforskjellene. Og terskelen er høy for de mange nyutdannede som vil etablere seg i markedet.

Mange økonomer og enkelte politikere har ropt på statlig eiendomsskatt. NEF har gått inn i debatten med en tydelig stemme mot eiendomsskatt, for den norske boligmodellen.

Resultatet er at regjeringen og stortingsflertallet har slått ring rundt primærboligen og folks mulighet for å eie sitt eget hjem. Primærboligen skjermes, mens sekundærboligen formuesbeskattes på linje med andre aktiva. Det er en bra løsning for boligmarkedet.

NEF har bedt beslutningstakerne skjære gjennom boblesnakket og se på realitetene.

Debatten om boligbygging i pressområder har rullet gjennom hele 2016, og fikk en ekstra omdreining på vårt seminar i Arendal hvor Oslo og Kristiansand ble eksempler på hvorfor store byer trenger en aktiv og langsiktig boligpolitikk.

Kristiansand-regionen har bygget mye for å tiltrekke nye innbyggere, og har i dag et balansert marked. Oslo-regionen har ikke klart å møte etterspørselen og sliter med et ubalansert marked.

NEF har bedt beslutningstakerne skjære gjennom boblesnakket og se på realitetene.

Historisk lave renter og høye inntekter har gjort det mulig å betale stadig mer for å bo, og utslagene er naturligvis sterkest i områder hvor befolkningsveksten har skjerpet kampen om objektene.

Derfor har vi lenge hatt en utvikling hvor boligpriser vokser mye raskere enn konsumpriser, og gjeld vokser raskere enn inntekter. Markedet drives først og fremst av fundamentale forhold som boligtilbud, inntekt og rente. Samtidig vet vi at forventninger kan forsterke opp- og nedturer.

De fundamentale forholdene forklarer de store regionale forskjellene. NEF har frarådet generelle innstramminger i utlånsreglene. Tiltak som kan moderere sterke markeder, kan være gift for svake markeder. En moderat innstramming for Oslo-regionen er en fornuftig medisin, tror NEF.

Meglerne har vist sterk endringsvilje.

2016 har også vært året hvor en samlet meglerbransje har tatt et oppgjør med en årelang kultur for underprising i Bergen og Oslo. Det startet med tiltak i Bergen, og slutter i Oslo. Bransjen har tatt over ansvaret for verdivurdering, og erstattet verdi- og lånetakster med tekniske tilstandsrapporter.

Meglerne har vist sterk endringsvilje. Det er slutt på at meglere markedsfører at man har bommet med prisingen, og differansen mellom utropspris og solgtpris er halvert i høst. Vi er ikke helt i mål, men har etablert en ny kultur som vil bringe oss i mål.

Dette vil styrke bransjens troverdighet. Temaet vil stå høyt på dagsorden gjennom 2017.

Digitalisering av rutiner skaper rom for bedre eiendomsmegling.

For ett år siden sto aktører i kø for å varsle revolusjon i bransjen. Meglerne skulle skvises ut av digitale tjenester og virtuelle roboter, og det skulle bli såre enkelt å selge huset sitt selv. Når støvet har lagt seg et år senere, kan vi konstatere at meglerne står like sterkt i bolighandelen. Det kommer stadig nye initiativer, noen bedre enn andre, og det vil komme flere og bedre løsninger i fremtiden. Men dette er ingen trussel mot meglerbransjen.

Ingen transaksjoner, selgere, kjøpere eller objekter er helt like. Folk trenger råd og etterspør råd. Digitalisering av rutiner skaper rom for bedre megling. Bransjens største utfordring er å ta bedre tak i rådgiverrollen og utvikle kundeservicen. Dette står høyt på NEFs dagsorden.

Vi oppfordrer til å konkurrere på kvalitet!

Norske eiendomsmeglere har høy kompetanse og leverer tjenester av god kvalitet. Meglerne bidrar til effektive transaksjoner. Finansmyndighetene anerkjenner bransjen som solid og seriøs. Derfor har eiendomsmeglerne all grunn til å være stolte yrket sitt. Likevel ser vi noen tendenser i bransjen til at «når krybben er tom, bites hestene». Det svekker tilliten til bransjen når konkurrenter snakker hverandre ned, og det er ikke et godt innsalg å snakke negativt om andre.

Ingen bør bruke tid på det.

Vi oppfordrer heller til å konkurrere på kvalitet. Skal man snakke om konkurrenten bør man snakke med respekt, og dyrke det kollegiale samholdet.

Når bransjen trekker i samme retning – slik vi har gjort i lokkeprissaken i Bergen og Oslo – gir det en enorm kraft. Det tjener alle på, også omdømmet til bransjen.

Vi lader batteriene og gjøre oss klare for et nytt spennende år.

Godt nytt år!

Carl O. Geving, administrerende direktør i NEF

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no