proptech-kart-2022 pdf

Over 30 nye selskaper på det oppdaterte proptech-kartet

Megatrendene effektivisering og bærekraft blir reflektert i det oppdaterte utgaven av Det norske proptech-kartet.

Det store flertallet av de nye selskapene som ble tatt inn i kartet som ble oppdatert 1. desember, hadde en eller annen tilknytning til effektivisering eller bærekraft.

Dette ga seg utslag at det kom mange nye selskaper inn under kategoriene eiendomsutvikling, smarte eiendommer og eiendomsforvaltning.

Noen av disse selskapene er One Site Viewer, Consigli, Modulize, Sunday Power, Carrot, Autility, Parqio og Simenergi.

Se det oppdaterte kartet med lenker til selskapene her.

Første i 2016

NEF utviklet sitt første PropTech kart i 2016. Da var det ikke så mange som hadde hørt om proptech, og det i mangel av et bedre ord ble det kalt «Retech» (real estate tech). Her tok vi i hovedsak for oss det som lå eiendomsmeglerbransjen nærmest som markedsføring, markedsplasser, eiendomsinformasjon og meglerverktøy.

I 2018 utvidet vi kartet til å gjelde en større del av eiendomsbransjen. Da kom kategorier som eiendomsutvikling, smarte eiendommer og eiendomsforvaltning inn på kartet. Og som tidligere nevnt, er det her vi har sett at det har skjedd mest de siste årene.

Opplev konferansen fra Rebel 1.12. igjen her.

Må oppfylle kriterier

For å være en del av det norske proptech-kartet må selskapet oppfylle en del kriterier.

1.Teknologien må fungere i dag, og den må benyttes i det norske eiendomsmarkedet.

2.Selskapet bak teknologien må enten ha sitt hovedsete i Norge, være gründet av en nordmann eller ha en betydelig rolle i det norske eiendomsmarkedet

3.Selskapet må benytte seg av en ny, eller eksisterende teknologi på en ny måte som på en eller annen måte effektiviserer eiendomsmarkedet på et nytt område.

4.Selskapet må ha ansatte og kunne vise til at de har kunder, eller tydelig vise til hvem som er potensielle kunder.

5 .Teknologi er en avgjørende faktor for at selskapet er levedyktig

129 selskaper

For å vurdere selskaper til kartet har NEF satt sammen et advisory board bestående av personer med teknologisk bakgrunn fra eiendomsbransjen. Utvalget består av personer fra Finn Eiendom, Nordr, USBL, Malling, Clemens Eiendom, Finable, Visma Real Estate og NEF. 

Denne gangen har vi vurdert neste 100 nye selskaper. Av disse var det 31 selskaper som kom med på kartet, mens de andre på det nåværende tidspunkt kanskje ikke er «modne» nok, eller at de faller utenfor kriteriene vi har satt.

I tillegg er det noen av selskapene vi tidligere hadde med som har forlatt oss, slik at det nå er 129 selskaper som er på kartet.

Har du tips til selskaper som bør inn på kartet så send en e-post til svein@207.154.206.207

Del artikkel