Codegarden_1

Codegarden digitaliserer og forenkler hverdagen for eiendomsmeglere

Av: Codegarden – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 4 2020

Selskapet Codegarden, som er inne på NEFs Proptech-kart, har over flere år vært en pådriver for økt digitalisering innen eiendomsmegling. Selskapet er i dag en ledende leverandør av digitale arbeidsverktøy til en stor del av eiendomsmeglermarkedet. Hovedproduktet, Codegarden Meglerapp, er en helhetlig verktøykasse som megleren bruker under forberedelser til kundebesøk, på befaringer, ved inngåelse av salgs/kjøpsoppdrag, samt til visninger og overtagelser.

Codegarden Meglerapp gir rom for skreddersøm ved at appens innhold i form av markedsmateriell, maler og annet kjedespesifikt innhold tilpasses den enkelte meglervirksomhet og gjøres tilgjengelig for meglerne gjennom Codegarden Meglerapp. De fleste store kjedene har et meget bevisst forhold til hvordan meglerne deres skal jobbe og ikke minst fremstå overfor kundene. Ved å samle alle nødvendige arbeidsverktøy i Codegarden Meglerapp får man en felles arbeidsflate og gode muligheter for å bygge beste praksis og merkevare, sier daglig leder Bård Teigland i Codegarden.

Tett samarbeid med fagsystemene.

Codegarden har integrasjoner med fagsystemene Webmegler, Vitec Next og Webtop, og gjennom integrasjoner og god dataflyt opplever eiendomsmeglerne Codegarden Meglerapp som et viktig og verdiøkende supplement til fagsystemet. Den typiske megleren som er mye på farten kan ved hjelp av Codegarden Meglerapp jobbe med kunder og oppdrag helt uavhengig av tid og sted, og samtidig være trygg på at fagsystemet oppdateres underveis.

Behov for samspill.

Vi tror behovet for at ulike leverandører samarbeider godt og til beste for meglervirksomhetene vil forsterkes ytterligere i tiden som kommer, sier Bård Teigland. Kundene (meglervirksomhetene) har behov for gode digitale tjenester som både effektiviserer hverdagen, bidrar til nye inntekter og som ikke minst støtter opp under gode kundeopplevelser. Det innebærer at ulike systemer «må snakke sammen», dataflyten må være god og kontrollert, og dupliserende produkter og tjenester må reduseres til et minimum for at det skal være kostnadseffektivt for meglerne som bruker løsningene. Fremtiden innenfor digitalisering handler i stor grad om åpenhet, samarbeid og evne til å sette sammen ulike løsninger til beste for våre brukere, avslutter Bård Teigland.

Hva sier brukerne?

Privatmegleren er en kjede som tar digitalisering på alvor og nesten samtlige av kjedens meglere bruker nå Codegarden Meglerapp som ett av sine viktigste verktøy i hverdagen. Vi tok en prat med Kjedesjef Thomas Klovland i Privatmegleren for å høre om erfaringene med Codegarden og Codegarden Meglerapp.

Hva har satsingen på Codegarden betydd for dere i Privatmegleren?

Det å jobbe mer digitalt generelt, og med Codegarden Meglerapp spesielt, har hatt flere positive effekter hos oss. Først om fremst vil jeg trekke frem at meglerne som, ved hjelp av Codegarden, har blitt gode til å digitalisere sine befaringer, nå jobber langt mer effektivt enn før. Og den tiden de sparer ved hjelp av Codegarden Meglerapp kan de i stedet bruke på konstruktiv kundeoppfølging og innhenting av nye oppdrag. Jeg vil anta at våre meglere kan spare så mye som 30-50% av tiden de før brukte på forberedelser, gjennomføring og oppdragsinngåelse. Den tidsbesparelsen blir det mange nye oppdrag av i løpet av et år, sier Thomas.

Hvilke andre viktige ting vil du trekke frem?

Det er egentlig mange ting, men først og fremst sørger applikasjonen for at vi fremstår bedre forberedt og mer profesjonelle i våre møter med kundene. Vi vet at kundens forventninger til oss i Privatmegleren er høye, og derfor legger vi også listen høyt når det gjelder alt vi gjør i Privatmegleren-regi. Kunden skal oppleve at de får det lille ekstra hos oss.

Ved bruk av vår versjon av Codegarden Meglerapp er vi trygge på at Privatmeglerne effektivt gjennomfører sine befaringer, vinner nye kunder og styrker merkevaren ved hjelp av en digital presentasjon av bransjens mest komplette verktøykasse for kunder som skal selge sin egen bolig. Vi er så heldige å ha en merkevare som assosieres med de beste meglerne, den ledende i bransjen på salg av boliger i det dyre prissegmentet, samt å tørre å gå egne veier for kundens beste. Da er det viktig for oss at vi har samarbeidspartnere som Codegarden som hjelper oss å nå ut med budskapet til kundene gjennom en felles digital arbeidsflate. Mye av innholdet deles jo med kundene ettersom meglerne anvender appen i kundemøtene. Ved å ha samlet det unike ved Privatmegleren på ett sted og samme sted, sikrer vi at alle meglerne har det de trenger i innsalget og dermed blir også meglerne bedre og henter hjem flere oppdrag.

Høyt tempo.

I Privatmegleren holder vi høyt tempo og er avhengige av at vi kan gjøre endringer raskt. Både på produkt- og markedssiden er leveransene hyppige og da gjelder det å få nyvinningene og endringene ut til meglerne raskt. Det at man ved et tastetrykk kan få distribuert dette til alle meglerne gjør oss reaksjonssterke.

En annen fordel er at løsningen er fleksibel når det kommer til individualisering ned på meglernivå. Vi har innhold som er felles og kommer fra kjedekontoret, samtidig som våre lokale kontorer kan tilføre kontor- eller meglerspesifikt innhold. Ett eksempel går på referansesalg. Vi vet hvor viktig det er med lokalkunnskap og relevante referansesalg, og gjennom Codegarden Meglerapp har vi tilrettelagt for at dette kan tas ut helt ned på meglernivå.  Dette er noe meglerne våre setter stor pris på, det blir på en måte deres personlige verktøykasse og en naturlig del av hele innsalgsprosessen, sier Thomas.

Fag og kontroll.

Digitaliseringen har også sine fordeler når det kommer til fag og kvalitet.

Muligheten for å standardisere, gjøre raske endringer og tilpasninger til lovverk, samt å sørge for at endringer raskt blir implementert i alle ledd i Privatmegleren er naturligvis langt lettere digitalt hevder Thomas.

Waste of money – waste of environment.

Avslutningsvis synes jeg det er verdt å nevne at vi ser et positivt miljøaspekt ved å jobbe mer digitalt. Meglerbransjen har historisk vært en storforbruker av papir. Digitalisering reduserer dette forbruket drastisk. Videre har Corona-viruset gjort at vi og resten av bransjen er blitt tvunget til å tenke nytt, som f.eks. å ha et fullverdig alternativ til det gode gamle glansede papir-prospektet. Jeg tror mange av de tilpasningene som ble gjort er kommet for å bli, og jeg tror til og med at kundene setter pris på dem, mener Thomas.

Samarbeidet med Codegarden.

Hvordan opplever du samarbeidet med Codegarden?

For det første må jeg si de er ekstremt service-minded og åpenbart besitter nødvendig kunnskap om eiendomsmegling. Det siste sparer oss for mye tid, fremfor å skulle sette «en hvilket som helst leverandør» inn i hva vi faktisk driver med. Vi opplever Codegarden som en meget reaksjonssterk samarbeidspartner som følger oss opp på en proff måte, sier Thomas. Som kjede har vi naturligvis flere leverandører innenfor ulike områder, og noen av disse har vi definert som strategiske. Codegarden er en av disse strategiske, og i det ligger det noe mer enn «leverandør». Våre strategiske samarbeidspartnere er også våre sparringspartnere, og veldig ofte oppstår løsningene som et resultat av nært samarbeid og god dialog. Det ligger også en forventning om at disse samarbeidspartnerne er proaktive overfor oss som kjede. Det er Codegarden i aller høyeste grad overfor oss, sier Thomas som samtidig ikke legger skjul på at forventningene til samarbeidet er like høye fremover.

Del artikkel