bergen_3

Kraftig boligprisfall i september

I gjennomsnitt sank boligprisene i Norge med 2,2 prosent i september 2022.

Det er ikke uvanlig av boligprisene går ned på høsten, så korrigert for sesongvariasjoner ble nedgangen i gjennomsnitt på 0,6 prosent. Boligprisene har så langt i 2022 steget med 6,7 prosent, viser tallene fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi.

Vi er ikke overrasket over at boligprisene falt kraftig i september. Boligsektoren er svært rentefølsom og går inn i en vinter preget av at Norges Bank har satt opp styringsrenten med 1,5 prosentenheter siden sommeren. Pengepolitikken svekker kjøpekraften til forbrukerne og skaper stor usikkerhet i boligmarkedet som forventes å utløse en korreksjon i prisene.

Markedet tåler et prisfall etter lang tid med vekst, men vi er særlig bekymret for konsekvensene for boliginvesteringene dersom Norges Bank fortsetter den aggressive rentepolitikken med flere rentehevinger fram mot jul, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Mange salg og mye å velge mellom

I september ble det solgt 9.798 boliger i Norge, noe som er 5,6 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021. Så langt i år er det solgt 73.089 boliger i Norge. Det er 9,4 prosent færre enn i samme periode i fjor.

Raskest i Bergen

Det tok i gjennomsnitt 29 dager å selge en bolig i september som er det samme som i august. Raskest salgstid har Bergen og Bodø/Fauske med 17 og 18 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 38 dager.

Svak prisutvikling i alle områder

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i september hadde Ålesund m/omegn hvor prisene var uendret. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Hamar m/Stange med en sesongkorrigert nedgang på 1,3 prosent.

Boligprisene i Oslo falt med 2,5 prosent.

Utlånsforskriftens krav om at lånet ikke får overstige fem ganger inntekt og egenkapitalkravet på 15 prosent, er allerede begrensende for mange, og særlig i områder med høye priser. Oslo-prisene falt relativt sterkt i september. Kombinasjonen av landets høyeste boligpriser, betydelig høyere rentenivåer og klare utlånsbegrensinger tilsier at Oslo-prisene vil korrigere ned til mer bærekraftige prisnivåer enn vi har sett det siste året, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Del artikkel