• Pressemelding
Stortinget

Kommentar til endringer i avhendingsloven

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 9. mai 2019.

Kommunal- og forvaltningskomitéen på Stortinget har i dag avgitt sin innstilling til endringer i avhendingsloven (trygg bolighandel), og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) vil i denne anledning komme med noen kommentarer.

I innstillingen går regjeringspartienes representanter i komitéen inn for å beholde forslaget fra Proposisjon 44 L om en minsteterskel for mangelskrav ved boligsalg på 10 000 kroner.

– Norges Eiendomsmeglerforbund er kritisk til at man velger å fastholde en svært lav minsteterskel for mangelskrav på 10.000 kroner. Dette innebærer en uforholdsmessig risikoforskyvning fra kjøper til selger, med stor risiko for å utløse flere boligkonflikter og høyere transaksjonskostnader, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Norges Eiendomsmeglerforbund har belyst de praktiske utfordringene i stortingshøringen og foreslått en konkret justering av minsteterskelen som ville balansert kjøpers og selgers interesser på en bedre måte. Vi registrerer at man ser at det kan bli behov for å justere grensen på et senere tidspunkt. Det hadde vært klokere å innstille på en enkel justering nå, i stedet for å eksperimentere med en så lav minsteterskel, og det overrasker oss at dette ikke er utfallet av innstillingen fra regjeringspartienes representanter, sier Carl O. Geving.

– På den positive siden er Norges Eiendomsmeglerforbund svært tilfreds med at regelen om arealavvik blir justert slik vi argumenterte for i stortingshøringen. Med et slingringsmonn for arealavvik på 2 prosent og minimum 1 kvadratmeter, vil vi unngå en lang rekke unødige konflikter som ville blitt resultatet av Justisdepartementets forslag, sier Carl O. Geving.

– Vi er også svært tilfreds med at det legges opp til en grundig prosess med regulering av krav til kompetanse for takstmenn og krav til innhold i tilstandsrapporter, før endringer i avhendingsloven kan tre i kraft. Det er viktig at vi nå bruker tid på å utvikle høy kompetanse og kapasitet i takstbransjen, slik at forbrukerne kan få tilgang på tilstandsrapporter av en kvalitet som avdekker de vanligste feil og mangler ved brukte boliger, sier Carl O. Geving.

Les hele innstillingen fra Kommunal- og forvaltningskomiteen her.

Saken skal opp til behandling på Stortinget 16. mai.

For ytterlige kommentarer kontakt:

Carl O. Geving – administrerende direktør Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454

Svein Strømnes – kommunikasjonssjef Norges Eiendomsmeglerforbund – 93094191

Les også: Ønsker å bidra med gode løsninger i revideringen av avhendingsloven

Høring om avhendingsloven – NEF med forslag til forbedringer

Del artikkel