Intrava Plattform

Hjelper eiendomsbedrifter å analysere data

Implementering av business intelligence-plattformer tar for lang tid, koster for mye penger, og er altfor uforutsigbart. Intrava hjelper eiendomsbedrifter å analysere data sin gjennom en teknologidreven tjeneste.

Av: Nikolai Narvestad, Co-Founder Intrava – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 6 2020)

I dagens digitale verden finnes det ekstremt mye data, og de som er gode på å utnytte den vinner stort. Dessverre er terskelen for å bli god på dataanalyse høy for mange bedrifter, og flere utsetter det til siste minutt.

Og det er forståelig, skal man utnytte data fra sine ulike databaser må man sette sammen en kompleks software plattform med teknologier som komplimenterer hverandre. Videre må man ansette konsulenter eller egne dataingeniører, og skrive alle integrasjoner, transformasjoner, designe datavarehus, og utvikle dashboard fra bunnen av. Av den grunn måles prosjektimplementeringstid i år og prislappen i millioner, samtidig som de vellykkede prosjektene tilhører en minoritet.

I Intrava mener vi den tradisjonelle fremgangsmåten er lite effektiv, dyr, og utdatert. Det er unødvendig at bedrifter som er like av natur skal finne opp egne løsninger i siloer når samarbeid på tvers av bransjen gir raskere implementering, lavere kostnader, og bedre sluttprodukt. Gjennom en utradisjonell fremgangsmåte senker Intrava de økonomiske og tekniske barrierene for implementering av business intelligence-plattformer. Nøkkelen til dette er å fokusere på én industri, eiendom.

Plattformen vår sitter opp alle systemene til en eiendomsbedrift og automatisk trekker ut, renser, og visualiserer data i dynamiske dashboard. Mot en fast årlig avgift slipper kundene våre kostnadene med å drifte sitt eget system, samtidig har de tilgang til et team med dataingeniører som kan hjelpe de å avdekke nye business muligheter gjennom dataen sin til enhver tid.

Intravas business intelligence plattform er i konstant utvikling til selskapets egen, nåværende- og fremtidige kunders fordel. Og ulikt vanlige software løsninger som selger et produkt du må lære deg å bruke, selger Intrava en tjeneste drevet av teknologi.

Som bringer oss til hvor teknologimarkedet er på vei.

I 10-året som står foran oss tror vi det kommer til å vokse frem mange teknologidrevne tjenesteleverandører. Den gammeldagse måten å bruke software på vil være å lisensiere hele verktøykassa og utnevne seg selv til altmuligmann, akkurat som da vi fulgte samme prosedyre for å bygge våre egne hjem. Og selv om man kan bygge et fint hus selv, blir det sjeldent like bra som om en profesjonell tømrer skulle gjort jobben. Intrava fungerer som en business intelligence-avdeling og er i teorien en forlengelse av teamet til hver kundeorganisasjon. Noe som har blitt godt mottatt av blant annet Selvaag Eiendom i Skandinavia og Camillo Properties i USA, samt private investorer her hjemme og Innovasjon Norge. 

Målet vårt er å bli ledende business intelligence-tjenesteleverandør til eiendomsbedrifter internasjonalt.

Del artikkel