Faksimile av Finansavisens portrettintervju med Carl O. Geving 7. oktober 2017.

Oppmann Geving – les portrettintervju fra Finansavisen

Carl O. Geving synes juss-studiene var kjedelig, men traff blink både i jobb og på julebordet.

(Portrettintervjuet ble publisert i Finansavisen lørdag 7. oktober og er skrevet av Erlend Kjernli)

Han er tilbake i bygden der faren vokste opp. På Lauvsnes i Nord-Trøndelag med havet og Storfjellet som nærmeste naboer. Selv vokste han opp i Namsos. Røttene, tilknyttingen til familiestedet er blitt sterkere med årene. Familien trives. Til og med sønnen på 17 år tilbringer høstferien i feriehuset sammen med foreldrene. Denne gangen ble de møtt med liten storm. Bryggen og båten fikk juling og strømmen gikk, men uvær blir du fort vant til ved havgapet. Det er en annen storm som har opptatt Geving. Stormen i vannglasset. Det han ser på som opphausing eller svartmaling av prisutviklingen i boligmarkedet.

– Jeg opplever at det er mye dramaturgi rundt de månedlige boligprisstatistikkene. Faglig er statistikken god, men dramaet hver måned gir ikke mening.

Ganske nøyaktig 700 kilometer sør for Lauvsnes på Grev Wedels Plass i Oslo er boligprisstatistikken for september akkurat lagt frem av Eiendom Norge. Den viser videre nedgang i prisene på landsbasis, og igjen er hovedstaden en av byene som drar ned.

– Enkelte spår flere år med svak utvikling og fall i prisene, men det har jeg vanskelig for å se for meg. Noen kommer med en del spissformulerte utsagn av egeninteresse for å fronte seg selv og selskapet sitt, og det er med på å skape en negativ stemning, sier Geving.

– Jeg vil tro at sjeføkonomene i bankene og finanshusene baserer analysene sine på grundig og metodisk tilnærming til ulike modeller, men likevel bommer de så betydelig i det lange bildet. De fleste som spår langt frem i tid bommer kraftig.

Geving mener modellene de bruker ikke fanger opp at boligmarkedet i stor grad er drevet av forventninger. For de fundamentale forholdene i markedet har ikke endret seg så mye siden prisgaloppen Oslo-markedet nylig var inne i. Styringsrenten er like lav, det er ikke ferdigstilt vesentlig flere nyboliger og folks inntekt er fortsatt god. Eiendom Norge peker på at boliglånsforskriften har gitt en betydelig større effekt på prisutviklingen enn mange ventet. Det er Geving uenig i.

– De legger større vekt på forskriften enn det er grunnlag for. Kredittindeksen til SSB viser at gjeldsveksten har vedvart i år og ikke noe i utlånstallene fra bankene tilsier en prisnedgang i Oslo på 8-9 prosent. Det er en overreaksjon. Fallet er blitt så stort på grunn av forventningene i markedet.

Det er nyboligmarkedet som gjør han bekymret. Spesielt i Oslo fikk mange prosjekter tommel opp for bygging i fjor, men med korreksjonen vi nå er inne i frykter Geving at flere av dem blir lagt på is.

– Nyboligmarkedet rammes hardere. Folk blir mer usikre og avventende når de ser prisutviklingen og det er ett eller to år til de skal flytte inn. Færre leiligheter blir solgt, investorene forsvinner og noen prosjekter blir kanskje aldri noe av.

Hvis det skjer kan prisrekylen fra de siste årene komme tilbake.

– Selv om innvandringen har falt i år vil jeg anta at Oslo over tid får en sterk befolkningsvekst. Da må det bygges for å møte den veksten. Blir det for få nyboligprosjekter kan vi møte kraftige prisstigninger igjen. I Oslo må de klare å bygge nok over tid og være i synkronisering med markedet.

Geving er tydelig, men det kommer ingen trønderske gloser. Dialekten forsvant i løpet av studietiden på Universitet i Oslo. Han fikk råd om å velge jus fordi han ikke visste hva han ville bli. Det var et studium som kan brukes til mye, anvendes i mange forskjellige jobber. Men det var kjedelig. Det ble skippertak med lesing før eksamener.

– Koblingen mellom teori og praksis var dårlig.

For i praksis viste det seg at jus var morsomt og rådene han fikk fra de rundt seg stemte. Han har hatt ulike lederstillinger i Kunnskapsdepartementet, vært HR-direktør i advokatfirmaet Thommessen og nå adm. direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF). Uten å gå i detaljer var det på julebordet i departementet han traff Hilde som etter hvert ble hans kone.

– Det er jo en klisje, sier Geving og byr på en liten latterkule.

Da var han i sin første jobb i departementet. Altså nok en grunn til å studere jus, selv om rådene han fikk kanskje ikke handlet om kjærlighet. Carl og Hilde er fortsatt gift og har to sønner på 14 og 17 år. Begge guttene heier heldigvis på Liverpool så husfreden kan beholdes. I Norge er det Stabæk, selv om han ikke lenger har sesongkort. I flere år var han oppmann for 2000-årgangen til Fossum idrettsforening der sønnen spilte fotball.

– Jeg brukte over 300 timer i året på den jobben.

Iveren var drevet av fotballinteresse og det å kunne følge sønnen sin tett. Nå er sønnen selv blitt trener og jobben som oppmann sendt videre. Men Geving er ikke akkurat arbeidsledig av den grunn. Selv om han har ferie blir det sjelden helt pause fra jobben. Det er telefoner som må tas og eposter som må svares på. Da er det deilig å ta med familien til en annen tidssone, til Asia eller USA.

Han styrer en organisasjon med medlemmer som står for 80 prosent av boligformidlingen i landet. Med strengere utdanningskrav mener han cowboyvirksomheten i bransjen er luket bort. Det samme med lokkeprising som felte 10 meglerkjeder i fjor. Forbrukerombudet var ikke nådig i sin kritikk.

– Vi hadde et oppgjør internt. Jeg vil gi ros til meglerne i Oslo og Bergen som sto opp og erkjente problemet. Selvjustisen i bransjen er blitt sterkere.

Konkurransen blant meglerne er tøff. I tider med sterk prisstigning popper det opp nye meglerkontorer og ferske meglere som vil kjempe seg inn hos kundene. Det så vi også i fjor.

Noen gikk langt ned i pris for å sikre seg oppdrag.

– Det er ikke heldig. Når enkelte meglere tilbyr en pris som er under prisene på selvhjelpstjenester, er det noe som ikke stemmer. Meglerne skal ta seg betalt for den tjenesten de selger. Med tanke på kvaliteten norske eiendomsmeglere tilbyr er de mye rimeligere sammenlignet med andre land.

– Vil noen av meglerhusene forsvinne med korreksjonen i markedet?

– Vi vil nok se en avskalling hvis prisene faller mye over tid, men det er for tidlig å se den effekten. Nedgangen kan fort blåse over. Et paradoks er jo at til tross for prispress og mange nyetableringer steg ikke antallet omsetninger i bransjen i fjor. Det var sterk konkurranse om få transaksjoner. Nå er tilbudssiden større og meglerne har mer å gjøre. Volum er primært viktigere enn pris, sier Geving.

– Nå har det også skjedd et skifte ved at færre utdanner seg til å bli eiendomsmegler. Antallet studenter nå er nok mer i tråd med markedsbehovet.

– Hvordan opplever du statusen til meglerne er i dag?

– Den er god, i hvert fall knyttet til det faglige. 98 prosent av boligtransaksjonene skjer gjennom en megler, som viser at lojaliteten til eiendomsmeglere er høy ute blant folk. Men det er et forbedringspotensial for bransjen.

Finansavisen har i det siste skrevet flere saker om «off market»-salg av eiendommer som har fått etterspill. Finansatilsynet konkluderte med «uforsvarlig håndtering» av et salg gjennomført av en megler hos Privatmegleren. Onsdag startet en rettssak etter et salg på Nordberg i Oslo der eiendomsmegler Jens Christian Killengren er anklaget for brudd på megleransvaret. Eiendommen ble solgt uten annonsering til eiendomsutvikler Terje Skahjem for 10,5 millioner kroner. Kort tid etter ble eiendommen videresolgt for 15 millioner. Ytterligere to transaksjoner senere endte prisen på 18,2 millioner bare tre måneder etter det første salget. Opprinnelig eier Ellen Dahl krever en erstatning på 7,6 millioner kroner for tapt fortjeneste. I stevningen står det at et tett forhold mellom megler Killengren og eiendomsutvikler Skahjem som førte til den lave prisen. Killengren på sin side mener salgsprisen gjenspeiler markedsprisen på det tidspunktet, og at det er dokumentert gjennom takst.

– Jeg kan ikke kommentere saker som er under rettslig behandling. Generelt kan jeg si at vi i prinsippet alltid anbefaler å gå ut i markedet. «Off market»-salg skjer fra tid til annen, oftest når det er snakk om dyre villaer med en relativt liten kjøpegruppe. Da kan det være at selger ikke vil ha visning med mange nysgjerrige mennesker som bare kommer for å se, sier Geving.

Han understreker at NEF har høye forventninger til eiendomsmeglernes yrkesetikk.

– Det er ulovlig og forkastelig å tjene andre herrer enn oppdragsgiver. Det er et åpenbart tillitsbrudd. NEF forventer at medlemmene er der for kundene sine.

NRKs Brennpunkt har en dokumentar på trappene der de blant annet ser på flere boligsalg som har skjedd uten annonsering i markedet. Flere av salgene er gjort av Nordvik & Partners, som har hyret inn advokater og medierådgivere for å forsvare seg. Redaktør i Brennpunkt, Odd Isungset, sa til Finansavisen at «vi har sjelden opplevd en så stor motstand fra så mange innen et bransjesegment som ikke vil bidra til å opplyse eller svare på det de holder på med».

– Kjenner du deg igjen i dette?

– Jeg kjenner ikke grunnlaget han har for å si det, jeg kjenner ikke sakene. Hvis det har oppstått en rettslig disputt mellom megler og oppdragsgiver kan de ikke forvente at megleren kan uttale seg. Det kan være viktige elementer i saken de ikke kan uttale seg om på grunn av taushetsplikten.

– Svekker disse sakene tilliten til meglerne?

– Enhver negativ sak er en for mye, men jeg opplever tilliten til våre medlemmer som gjennomgående god. Gjøres det feil blir det som regel ryddet opp i så fort som mulig.

Når det blåser som verst i jobben har Geving opplevelser i livet som gjør at han kan sette det hele i perspektiv. For 13 år siden mistet han sin syv år yngre lillebror. Broren fikk leukemi og døde etter nesten ett års kamp mot kreftsykdommen.

– Jeg fulgte han tett i den perioden. Jeg så hvordan han kjempet mot lidelsene og jævelskapen, hva han måtte tåle av motgang. Det gjør noe med hvordan jeg ser på livet nå. Møter jeg en utfordring på jobb er det som en bagatell å regne når jeg setter det i perspektiv.

I perioden etter brorens død brukte han mer tid med nær familie og med venner. Han brukte mer tid i naturen, akkurat som i ungdommen med båt og fisking, før det travle livet begynte med jobb og lange dager som fløy av sted.

– Fiskeinteressen er blitt undertrykt med all jobbingen, men familien min er prioritet nummer én, jeg skulle gjerne hatt mer tid sammen med dem.

Nå er de i hvert fall samlet til høstferie i familiehuset. Fotballprat og kveldsturer på Storfjellet. Men noe fisking blir det nok ikke nå heller. Båten må holdes på land etter julingen fra stormen.

(Gjengitt med tillatelse fra Finansavisen.)

Del artikkel