Anders Rønn Skajaa og Anne-Cathrine Westby opplevde en tøff hverdag da de kom ut fra eiendomsmeglerstudiet. (Foto: fakismile Lørdagsrevyen 4.11.17)

Opplæring og rammevilkår i fullmektigtiden

Norges Eiendomsmeglerforbund har fått mange tilbakemeldinger fra personer både i og utenfor bransjen etter innslaget Lørdagsrevyen 4. november.

Unge eiendomsmeglere, erfarne eiendomsmeglere, bransjeledere, studenter og myndighetspersoner har kommet tilbake til oss med positive tilbakemeldinger. De er samstemte i at tiden er inne for å løfte problemstillingen høyere på bransjens dagsorden.

I NRK-saken uttalte administrerende direktør i NEF, Carl O. Geving, blant annet at:

– Du står der med tre års studielån etter å ha betalt mye for utdanningen, og begynner å jobbe som fullmektig på en lønn du ikke kan leve av, det er uheldig. Det er ikke god arbeidsgiverpolitikk.

– I hete markeder har vi sett at man ansetter flere enn man trenger. Og da blir det mange som må dele på få oppdrag. Det krever mye erfaring å bli en god megler. Vi får tilbakemelding om at mange har en lønn de ikke kan leve av. Det gjør at altfor mange meglere slutter.

– Hva gjør det med bransjen?

– I den grad man ansetter flere enn man trenger, får man nok en usunn konkurransekultur. Det er ikke heldig for bransjen eller for kvaliteten de skal levere, sa Geving til NRK.

Se innslaget her.

Les også: Ekstreme arbeidsforhold for unge

Fokus fra NEF

NEF har satt lys på eiendomsmeglerfullmektigenes situasjon over tid. Vi har blant annet satt lys på utfordring med at det i perioder har blitt utdannet flere eiendomsmeglere enn det er marked for. Dialogen med utdanningsinstitusjonene er god, og i dag er inntaket til utdanningen halvert og godt tilpasset etterspørselen.

Les: Færre eiendomsmeglerstudenter

En undersøkelse NEF gjorde blant våre medlemmer viste blant annet at 40 prosent opplevde at de ikke kunne leve av lønnen de hadde som eiendomsmeglerfullmektig. Med utgangspunkt i undersøkelsen skrev NEF 8. februar et brev til daglige ledere i eiendomsmeglingsforetakene hvor utfordringene ble belyst, og det enkelte foretak ble oppfordret til å vurdere sine fullmektigenes rammevilkår, sett hen til foretakets egne retningslinjer for forsvarlig risikostyring og internkontroll. NEF fikk svært mange positive reaksjoner fra daglige ledere innholdet i brevet.

NEF har hatt fokus på eiendomsmeglerfullmektigenes situasjon i lang tid, og dette ble også tatt opp som et eget tema under landsmøtet i Tromsø i 2014. Der ble det besluttet at «NEF skal kontinuerlig arbeide for forsvarlige rammevilkår for nyutdannede ved å bevisstgjøre de ansvarlige meglerne og arbeidsgiverne deres lovbestemte ansvar for den ansatte i fullmektigperioden.»

En undersøkelse NEF gjorde blant medlemmene som er eiendomsmeglerfullmektiger viste blant annet at nesten 50 prosent opplevde at de ikke kunne leve av lønnen de hadde som fullmektig.

Les: Opplæring og rammevilkår i fullmektigtiden

I Finansavisen onsdag 5. oktober advarte NEFs styreleder Kurt Buck mot uakseptable arbeidsvilkår for eiendomsmeglerfullmektiger.

– Knallhard kamp om jobbene gjør at endel nyutdannede eiendomsmeglerfullmektiger aksepterer 100 prosent provisjonsavhengig lønn. Vi er bekymret.

– Vi frykter at det kan ligge en omdømmerisiko knyttet til å ha unge mennesker gående på sånne vilkår, og at det skaper så råe konkurransemiljøer at det kan gå på bekostning av den trygge bolighandelen.

– Vi ser at skal vi gjøre en god jobb for kundene våre, er vi avhengig av at fullmektigene har fått en god opplæring. Lovgivers intensjon er jo nettopp at fullmektigperioden på to år skal være en opplæringsperiode der de skal lære av de erfarne meglerne, sa Kurt F. Buck.

Les: NEFs styreleder: Tøff konkurranse blant fullmektiger truer den trygge bolighandelen

 

Finanstilsynet med rundskriv

Etter dialog mellom NEF og Finanstilsynet kom det egne retningslinjer om oppfølgning av fullmektiger i rundskriv 7/2017. I rundskrivet klargjør Finanstilsynet ansvaret og pliktene som påhviler henholdsvis eiendomsmeglingsforetaket og den ansvarlige megleren når det gjelder oppfølging av eiendomsmeglerfullmektiger.

Les: Nytt rundskriv fra Finanstilsynet – Oppfølging av eiendomsmeglerfullmektiger

Kort oppsummert kan man utlede av rundskrivet at det påhviler både meglerforetaket og den ansvarlige megler et betydelig ansvar for at den enkelte eiendomsmeglerfullmektig får en forsvarlig og tett oppfølging.

Rundskrivet presiserer at fullmektigen arbeider under foretakets og den ansvarlige meglers tillatelse, og at den ansvarlige megleren vil kunne bli holdt ansvarlig for fullmektigen sin feilaktige oppdragsutførelse i det enkelte oppdraget, mens foretaket vil kunne bli holdt ansvarlig dersom slike feil skyldes mangler ved risikovurderingen eller foretakets arbeids- og kontrollrutiner.

Se hele rundskrivet her.

Håper på engasjement og positiv utvikling i bransjen

Fullmektigenes vilkår varierer mye på tvers av bransjen og på tvers av områder. NEF er opptatt av at alle de som ansettes i bransjen skal få en fair sjanse til å bli dyktige eiendomsmeglere, og at flere av de som kommer inn i bransjen vil satse på eiendomsmegling og lykkes med en lang og god karriere i bransjen. Trygg bolighandel og bransjen omdømme er avhengig av at bransjen lykkes med å rekruttere, utvikle og beholde flinke folk med høy kompetanse og gode holdninger.

Les også innlegget til høyskolelektor og fagansvarlig for eiendomsmeglerstudiet ved Høyskolen i Sørøst-Norge, Lars Halvor Ova Johnsen: Bør eiendomsmeglerfullmektiger sikres en rimelig fast lønn?

 

Del artikkel