Finn Tveter

Nekrolog – Finn Tveter

Finn var en veldig viktig mann for en hel yrkesgruppe. Budskapet om hans død er mottatt med sorg av eiendomsmeglere over hele landet.

 

«Jeg er opptatt av stabilitet. Jeg har problemer med å forstå at folk kan få utrettet så mye når de kun er der kort tid», sa han til bladet Eiendomsmegleren da han i 1997 ble ansatt som ny direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Finn fikk utrettet mer enn de fleste. Han frontet eiendomsmeglerne i 17 år gjennom en periode med store strukturelle endringer i bransjen og sterk vekst i medlemsmassen. Han var svært engasjert i meglerstanden og meglerfaget, og han nedla en stor innsats for å ivareta bransjens interesser.

Finn hadde erfaring fra ledende stillinger i Forbrukerrådet, Bankklagenemnda og egen advokatpraksis. Bakgrunnen gjorde ham i stand til å balansere hensynet til eiendomsmeglernes rammevilkår mot hensynet til forbrukernes behov for trygge og gode tjenester.

Finn fylte stillingen med høy integritet og utholdenhet. Han var hel ved. Når det stormet rundt bransjen sto Finn stødig. Han var ikke redd for å ta oppgjør med bransjeaktører som brøt med forbundets etiske regler. Hans tydelige og troverdige opptreden i det offentlige rom styrket tilliten til bransjen.

Finn var raus og omgjengelig. Hans gode humør preget dialogen med kolleger og samarbeidspartnere. Samtidig kunne han si tydelig fra i møte med urettferdighet eller uredelighet.

Finn ble høyt respektert av politikere, embetsverk og andre organisasjoner, og forbundet fikk stor innflytelse på utforming av profesjonen og bransjens rammebetingelser. Arbeidet med ny eiendomsmeglingslov var et av høydepunktene. Det resulterte blant annet i utdanningskrav for eiendomsmeglere. Dette har bidratt til en kvalitetsheving i bransjen og økt tillit til eiendomsmeglerne.

Inspirert av bakgrunnen som toppidrettsutøver beskrev Finn sin lederstil: «Jeg håper at mitt arbeid i NEF blir som å ro et åtterlag, hvor det ikke er avgjørende hvor høyt coxen roper, men at mannskapet ror så hardt de kan med sin åre. I samme takt og i samme retning mot felles mål.» Finn var glad i sine medarbeidere. Medarbeiderne var glad i Finn.

Finn var stolt av sin familie. Tone, døtrene og barnebarna var sentrum i hans liv. Våre tanker går til dem.

Finn vil bli stående som en bauta i Norges Eiendomsmeglerforbunds historie.

I takknemlighet,

Bård Bømark
Gunnar Krogsveen
Peder N. Raknes
Øivind A. Tandberg
Sigrunn Stangeland
Tormod Boldvik
Kurt F. Buck
Carl O. Geving

Les også: Finn Tveter er død

Nekrologen står også i Aftenposten onsdag 15. august 2018.

Del artikkel