penger-pexels-photo

Økende optimisme i befolkningen

For første gang på over et drøyt år viser forventingsbarometeret en økende optimisme i norske husholdningers forventninger til egen økonomi.

For første gang siden andre kvartal 2015 er optimistene i flertall i befolkningen. Dette viser Forventningsbarometeret for 4.kvartal. De siste årene har det vært vanlig at optimismen målt med hovedindikatoren faller fra tredje til fjerde kvartal. Det er ikke tilfelle i år, skriver Finans Norge i en pressemelding.

– Forventningsbarometerets hovedindikator har nå forbedret seg tre kvartaler på rad. Det er en sterk indikasjon på at de spurte opplever at bunnen er nådd, og at summen av iverksatte tiltak har positive effekter, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Forventningsbarometeret er et kvartalsvis samarbeid mellom Finans Norge og Kantar TNS. Barometeret måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi og består av fem enkeltindikatorer som slås sammen til en hovedindikator.

Fortsatt usikkerhet

Ser vi dypere i tallmaterialet, finner vi fortsatt usikkerhet. Siden forrige måling har folk flest blitt mer optimistiske til egen økonomi, men overraskende nok mindre optimistiske når det gjelder landets økonomi.

– At tilliten til egen økonomi fortsatt øker, kan i stor grad tilskrives at de fleste er i jobb, og at vi siden starten av 2006 har vist en sterk vilje til å spare. Mange husholdninger har med andre ord gode buffere som har gitt dem trygghet. Vi skal heller ikke se bort fra at en del opplever at økt verdi på egen bolig forsterker oppfatningen om egen økonomi. Det er i denne sammenheng viktig å huske på at boligprisene kan bevege seg både opp og ned, mener Kreutzer,

Todeling i økonomien

Målingen for 4.kvartal bekrefter todelingen av norsk økonomi. Barometeret deler Norge i fire regioner: Oslo/Akershus, resten av Østlandet og Trøndelag/Nord-Norge har en høyere andel av optimistiske svar. På Sør- og Vestlandet er det fortsatt flere som forventer dårligere tider enn antallet som forventer bedring.

Ikke bare er det flere negative svar i denne regionen, men forventningene har også utviklet seg i negativ retning det siste kvartalet.

Dette kan ha sammenheng med økningen i arbeidsledigheten. Tall fra NAV ved utgangen av oktober viser at det særlig er i fylkene Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal det har vært vekst i arbeidsledigheten.

Del artikkel