Nytt rundskriv fra Finanstilsynet om samlokalisering av bank og eiendomsmegling

Finanstilsynet krever at det er vegger mellom samlokaliserte bankfilialer og eiendomsmeglingsforetak. Det står i et nytt rundskriv.

Finanstilsynet publiserte tirsdag et nytt rundskriv som omhandler samlokalisering og samdrift mellom eiendomsmeglingsforetak og banker.

I rundskrivet setter Finanstilsynet klare rammer for samlokalisering og samdrift mellom bank og eiendomsmeglingsforetak. Blant annet slås det fast at åpent landskap mellom bank og eiendomsmegling ikke er akseptabelt.

NEF tilfreds med tydelighet

-NEF er tilfreds med at Finanstilsynet er så tydelige på hvor grensen for samlokalisering og samdrift mellom bank og eiendomsmeglingsforetak skal gå. NEF har i dialog med Finanstilsynet belyst hvordan fysisk samlokalisering utfordrer taushetsplikten og kan ramme forbrukernes personlige og økonomiske interesse, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

-Det er viktig at det nå tas tak i dette problemet for å sikre eiendomsmeglerens uavhengighet, og for at eiendomsmeglerne skal kunne ivareta forbrukernes interesser på best mulig måte, påpeker NEFs styreleder Kurt F. Buck.

Vanntette skott

I rundskrivet skriver Finanstilsynet at det går an å ha samlokaliserte bank og eiendomsmeglingsforetak, men at det krever særskilt aktsomhet.

«Ein føresetnad for dette er at samlokaliseringa ikkje er eigna til å svekke tilliten til eigedomsmeklingsføretaket sin integritet og sitt sjølvstende», skriver Finanstilsynet i rundskrivet.

Og de presiserer:

«Opne kontorlandskap, der banktilsette og meklingstilsette sit side om side, fører til stor risiko for at teieplikta blir brote , og er derfor ikkje akseptabelt.», skriver tilsynet i rundskrivet.

-Utfordrer objektiviteten

Arbeidet med samlokalisering og de utfordringene de skaper for eiendomsmeglere har ligger høyt på NEFs agenda. I en kommentar i medlemsbladet Eiendomsmegleren i 2016 skriver styreleder Kurt F. Buck:

-Mange eiendomsmeglere opplever samlokalisering og for høyt fokus på salg av andre produkter enn selve eiendomsmeglingen som utfordrene i forhold til objektiviteten i jobben de egentlig skal gjøre, kommenterte Kurt F. Buck.

Les hele rundskriftet her: Samlokalisering og samdrift

Les sak fra høringsrunden her: Finanstilsynet vil ha vanntette skott mellom eiendomsmeglingsforetak og banker

Les i tillegg kommentarene til Kurt F. Buck, styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund her

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no