NEFs styreleder Kurt Buck

Kurt Buck: -Frykter brudd på taushetsplikten

Mange eiendomsmeglere opplever samlokalisering og for høyt fokus på salg av andre produkter enn selve eiendomsmeglingen som utfordrene i forhold til objektiviteten i jobben de egentlig skal gjøre, skriver styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund Kurt F. Buck i medlemsbladet Eiendomsmegleren.

Brudd på taushetsplikten

Av: Kurt F. Buck, styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund (Innlegget er også publisert i Eiendomsmegleren nr. 6 2017)

For å si det som det er. De største eierne av eiendomsmeglerforetak i landet, er ikke opptatt av å tjene penger på denne virksomheten. Motivet for å eie er å sikre seg tilgang til størst mulig andel av kundestrømmen i boligmarkedet. For de store eierne i bransjen er altså hovedmotivet å sikre seg tilgang til en salgskanal for andre produkter. Man ønsker å tilby konsernets kunder alle produkter. Totalkunder er mer lojale og mer lønnsomme.

Les Eiendomsmegleren her.

Som kunde kan det være behagelig å være totalkunde. Det oppleves som behagelig at alt går sømløst, og det er i mange tilfeller svært god kundeservice. Det å være en totalkunde hos en leverandør må for øvrig være et reelt valg kunden selv tar.

 Objektiv rådgivning

Stortinget har bestemt at eiendomsmegling skal organiseres i eget selskap. Det har også bestemt at eiendomsmeglerforetak ikke får drive med annen næringsvirksomhet. Det er en grunn til dette. Hensynet til forbrukerne. Forbrukerne skal kunne føle seg trygg på at de får den objektivt riktige rådgivningen. Denne objektiviteten blir stadig mer utfordret som følge av for tett samlokalisering og for høyt fokus på salg av andre produkter enn selve eiendomsmeglingen.

Brudd på taushetsplikten

Selv om både eiendomsmeglere, og ansatte i bank, boligbyggelag og forsikringsforetak er underlagt streng taushetsplikt, ser man i dag en så tett samlokalisert og organisering, at brudd på taushetsplikten nesten er uunngåelig. Mange av våre medlemmer opplever dette som en belastning da det ofte utfordrer den faglige integriteten.

Våre medlemmers hovedfokus skal være å levere gode eiendomsmeglertjenester.

Det er grunn til å ha et kritisk blikk på eierstrukturene i bransjen. Blir jakten på synergier mellom mor og datterselskaper så intens, at det går på bekostning av taushetsplikten? Brudd kan i verste fall sette forbrukernes interesser i fare.

Taushetsplikten skal sikre forbrukernes personlige og økonomiske interesser, og brudd skal ikke forekomme. Det er stedvis risiko for brudd på taushetsplikt ved at man rent fysisk sitter for tett, uten tilstrekkelig skjerming for innsyn og lyd. Dette er i seg selv kritikkverdig, dersom det gjør det umulig å overholde sine lovmessige forpliktelser.

Kundeflyt mellomselskaper skal i henhold til lovgiver kun skje etter samtykke fra kunden.

Det er grunn til å frykte at taushetsplikten blir brutt på daglig basis på grunn av:

  • For tett samlokalisering
  • Lavt fokus på taushetsplikten i hverdagen
  • Press om bidrag til samhandling og kryss-salg

Plassert ved siden av hverandre

Vi kjenner eksempler på lokaliteter hvor meglere og finansrådgivere er blitt plassert ved siden av hverandre på samme arbeidsbord. Da blir det å overholde taushetsplikten en praktisk umulighet for våre medlemmer og vi er nødt til å reagere.

Brudd på taushetsplikten skjer nok i all hovedsak ved manglende bevissthet rundt problemstillingen. Med felles kantine og møteplasser kan det være lett å glemme at man arbeider i forskjellige selskaper, hvor skottene skal være tette.

NEF oppfordrer både medlemmer, ledere og eiere til økt bevissthet rund samlokalisering, deling av informasjon og da spesielt hensynet til taushetsplikten.

 

Del artikkel