• Pressemelding
Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven)

Ny veiledning for markedsføring av bolig

Forbrukertilsynet har i dag presentert den nye veiledningen for markedsføring av boliger. Norges Eiendomsmeglerforbund vil i denne anledning komme med noen kommentarer.

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 18.10.2018

– Forbrukertilsynet fikk ved nyttår et klarere mandat for å slå ned på uheldig praksis ved markedsføring. Dette har vi også sett eksempel på har blitt gjort i den senere tid. En tydeligere veiledning som de nå har presentert gir retningslinjer for både forbrukere og eiendomsmegleren når de skal markedsføre boliger, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Den nye veilederen er bedre tilpasset nye metoder og plattformer for markedsføring enn den tidligere Bransjenormen var. Veilederen tydeliggjør også at opplysningene om boligen må formidles på en balansert måte slik at forbrukerne er informert om både positive og negative sider ved boligen. Norges Eiendomsmeglerforbund støtter dette arbeidet som bidrar til en bedre opplyst og tryggere bolighandel for forbrukerne, sier Carl O. Geving.

For ytterlige kommentarer kontakt:
Carl O. Geving – administrerende direktør Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454
Svein Strømnes – kommunikasjonssjef Norges Eiendomsmeglerforbund – 93094191

Del artikkel