kurt_erna

NEF på statsministerens toppmøte om kompetanse

Norges Eiendomsmeglerforbund var i dag representert da regjeringen inviterte til møte om kompetanseutvikling i Bergen.

For 10 år siden hadde neppe noen representant for eiendomsmeglerne blitt invitert av statsministeren, for å dele erfaring og tanker om kompetanseutvikling.

Sammen med kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie inviterer Erna Solberg arbeidstakere, arbeidsgivere, studenter og utdanningsinstitusjoner til innspillsmøte om regjeringens kompetansereform «Lære hele livet».

Norges Eiendomsmeglerforbund var representert ved styreleder Kurt F. Buck.

– At vi i 2018 blir tatt med på råd er en attest om anerkjennelse til bransjen for det gode arbeidet som er gjort for å løfte og vedlikeholde kompetansen i alle ledd. Selv om ingen av oss kjenner det fremtidige kompetansebehovet som møter bransjen vår, så er vi heldig som har et system og en kultur for kontinuerlig læring. Det er det mange som misunner oss, sier Kurt F. Buck.

– I fremtiden blir det nok behov for annen kunnskap i tillegg til den vi besitter i dag. Ikke minst blir det viktig å ha god nok bestillerkompetanse når nye produkter skal utvikles. Denne kompetansen finnes i utdanningssystemene i dag, men den må tilgjengelig gjøres for næringslivet på en enkel og effektiv måte, sier Buck videre.

Nye utfordringer

Våren 2020 legger regjeringen frem en ny melding til stortinget om kompetanse.

– Arbeidslivet vil i fremtiden stille oss overfor nye utfordringer. Noen må omskolere seg helt mens andre må lære seg å ta i bruk ny teknologi. Målet vårt er et arbeidsliv for alle, der veien til ny kompetanse og omskolering er kort, sier statsminister Erna Solberg.

Del artikkel