NEF Ung opprettet

Opprettelsen av NEF Ung ble enstemmig vedtatt på landsmøtet til NEF i Bergen.

NEF Ung er et selvstendig nettverk som har som mål bidra til å styrke engasjementet og skape en læringsarena for unge eiendomsmeglere og fullmektiger i Norge.

NEF Ung skal være lett landsdekkende nettverk på kryss og tvers av sine respektive foretak, og bidra til at unge i bransjen får større politisk tilhørighet, flere sosiale og faglige tilbud, og flere muligheter til å påvirke bransjens utvikling.

Inspirasjon hentet fra våre naboer

-Vi har sett trender i andre bransjer som har utviklet nettverk for unge og nyutdannede aspiranter, slik som: Ung i Næringseiendom, Ung i Finans og Yougship. Dette er noe vi mener vil være en fin tilvekst i eiendomsmeglerbransjen, spesielt siden dagens meglerbransje mangler et sterkt ungt engasjement, sier IT- og medieansvarlig Rikke Haga.

-Prosjektet startet derfor med å etablere et forum som skulle styres av de unge, og rette seg mot de unge, noe ala »Ung i Eiendomsmegling.» Vi utarbeidet vedtekter, fremdriftsplaner, rollefordelinger og inngikk samarbeid med en bedrift som laget hjemmeside og logo til oss. Etter hvert ble vi enige med Norges Eiendomsmeglerforbund om å jobbe sammen for å realisere et felles-prosjekt, og presenterte derfor »NEF Ung» under landsmøtet i Bergen, sier nestleder Marcus Blohm.

Målgruppe og etablering av prosjektet

-NEF Ung er et nettverk for de som er under 30 år eller som innehar stillingstittelen eiendomsmeglerfullmektig. Vi skal hovedsaklig arrangere 3-4 årlige treff, med fokus på erfaringsutveksling, nettverksbygging og mingling. NEF Ung skal være et sted der man har tilhørighet til bransjen, og føler eierskap til selve produktet. Dette skal være en arena for fremtidens eiendomsmeglere, forteller prosjektansvarlig Kamilla Dagsland.

-NEF Ung skal ha en sunn økonomi med god kostnadskontroll. Medlemskontingenten skal settes til et minimalt, men forsvarlig nivå uten at dette går på bekostning av forumets kvalitet. Målet er at nettverkstreffene i all hovedsak finansieres av aktuelle samarbeidspartnere ved at de står for lokaler og diverse kostnader i forbindelse med arrangementet mot at arrangøren får profilering. I tillegg håper vi å få hentet eksterne midler gjennom støtte- og sponsorinntekter. Medlemmene skal være trygge på at alle inntekter vil bli godt forvaltet, og vi skal jobbe for å holde driftskostnadene lave, sier økonomiansvarlig Carina Elise Godou.

NEF Ung og NEF samarbeid

-Ambisjonen er å rekruttere medlemmer, som også ønsker å være fullverdig NEF-medlem. På lengre sikt ønsker vi at alle lokalforeninger har en NEF Ung-representant i sine styrer, avslutter NEF Ung-leder, Anders Kløvning.

  • Leder i NEF Ung skal ha møterett i NEF sine styremøter.
  • Samarbeid om å rekruttere flest mulig medlemmer
  • Samkjøre konferanser og ulike aktiviteter
  • Samarbeide om saker som berører begge parters medlemsmasse
Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no