E-tinglysning - Foto: Mongkolchon

Nå kan skjøtepakkene tinglyses elektronisk

En privatperson som kjøper bolig, kan nå signere alle dokumentene elektronisk, inkludert pantedokument og skjøte. Skjøtepakken kan tinglyses digitalt. For kundene betyr dette en raskere og tryggere handel. I koronasituasjonen er dette ekstra viktig.

Av: Tonje Westby, kommunikasjonssjef i Finans Norge – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 4 2020

Bankene kan nå sende et elektronisk signert pantedokument til megler, som legger dette sammen med et elektronisk signert skjøte og sender skjøtepakken digitalt til Kartverket. Denne prosessen sparer svært mye tid for alle aktører, da det normalt går mye tid til fysisk oppmøte for signatur og postgang.

I forbindelse med kjøp og salg av bolig, er det mange manuelle prosesser, fysiske dokumenter og telefonsamtaler mellom bank og megler. Det er store mulige besparelser ved å digitalisere disse prosessene, og «Digital samhandling ved bolighandel» ble derfor tatt inn som et prosjekt i DSOP (Digital Samhandling Offentlig Privat) porteføljen våren 2019. Prosjektet kjøres nå i regi av Bits og Eiendom Norge, og har deltakere fra de største bankene og meglerforetakene, samt deres systemleverandører.

Forenkler dialogen med felles teknologisk plattform

Formålet med prosjektet «Digital samhandling ved bolighandel» er å digitalisere og forenkle mye av dialogen mellom bank og megler, i tillegg til å erstatte de fysiske dokumentene. For å få til dette må alle banker og meglere kobles opp mot samme teknologiske plattform, slik at de kan kommunisere og utveksle dokumenter.

EiendomsMegler 1 Midt-Norge har tatt i bruk digital eiendomshandel og ser nå at rundt 60 prosent av deres bruktboligsalg, hvor kjøper har bankforbindelse hos en av deres eierbanker, foregår elektronisk.

– Dette er en god andel etter bare noen måneders bruk av digital eiendomshandel, når elektroniske skjøtepakker tross alt ikke er mulig for alle boligsalgene. Vi har nå opprettet 427 digitale eiendomsoppgjør siden vi startet opp i EiendomsMegler 1 Midt-Norge, forteller Vegard Kristensen, leder forretningsutvikling i EiendomsMegler 1 Midt-Norge. De ønsker seg selvfølgelig at flere banker tar løsningen i bruk slik at dette kan gjennomføres med alle boligkunder uavhengig av bankforbindelse.

Oppgjøret utbetales selger neste virkedag

Privatmegleren har også svært positive erfaringer med digital eiendomshandel. Fagansvarlig og Eiendomsmegler Lene Maria Hvatum Sommerfelt jobber med oppgjør og forteller at de får svært fornøyde kunder når oppgjøret kan utbetales til selgers konto allerede dagen etter overtagelse og tinglysing. Privatmegleren slipper også returer som tidligere måtte igjennom ny postgang. – Nå får du kun sendt skjøtepakken til tinglysing når den er «grønn», dvs. at alt er riktig fylt ut, forteller Hvatum Sommerfelt.

Hun understreker også at det ikke alltid er like lett å få kjøper og selger til å møtes fysisk hvis det er store geografiske avstander mellom dem, spesielt gjelder dette i fritidsmarkedet. Med restriksjoner knyttet til koronasituasjonen er det svært positivt å kunne gjennomføre bolighandelen digitalt.

Den største endringen fra da Privatmegleren begynte med skjøtepakker og prosjektet kom i gang, er muligheten for å avklare om dokumentene kan signeres elektronisk. – Dersom megler huker av «ja» i meglersystemet hos oss så går det automatisk en melding fra systemet til de bankene som har spurt om vi støtter e-tinglysing, om at megler kan ta imot e-signerte pantedokumenter, forklarer Lene Maria Hvatum Sommerfelt. Hvis det skjer noe som gjør at megler ikke kan e-tinglyse likevel, og huker av nei, blir det automatisk sendt en ny melding til banken igjen om dette. – Det gjør at vi ikke lenger trenger å ringe til kunderådgiveren til kjøper for å spørre om de kan sende pantedokumentet elektronisk, sier Hvatum Sommerfelt.

– Ellers så er det jo en stor forbedring at det er flere banker som kan samhandle digitalt nå enn da vi startet med dette. Det har prosjektet med digital samhandling bidratt til. Kartverket har et eget register vi benytter og kan slå opp i, Akeldo-registeret, for å se om megleren/banken har mulighet til å samhandle digitalt.

Koronasituasjonen setter fart på digitale løsninger

Korona-situasjonen har gjort at implementeringen av digitale løsninger har gått fort i Norge.

En tradisjonell løsning for en bolighandel krever at dokumentene signeres ved at kunden fysisk møter opp i banken og hos megler. Alternativt må dokumentene sendes per post fra bank til kunde og tilbake. Tilsvarende fra megler, til kunde og tilbake, så fra bank til megler og fra megler til Kartverket. Det går bort mye tid i postgang dersom man ikke møter opp fysisk.

– I disse dager er jo dette ikke anbefalt, så fordelene ved å kunne signere digitalt er store. Dette er altså en veldig god løsning i en situasjon der vi må ta smittevern på alvor, og noe som har hatt stor effekt på hastigheten ved utrulling av løsningene i EiendomsMegler1 Midt-Norge, forteller Vegard Kristensen i EiendomsMegler 1 Midt-Norge.

Begge meglerhusene opplever at kundene er positive til digital bolighandel. Kristensen mener det nok også er slik at kundene forventer at bankene og meglerhusene setter fart og har gode digitale løsninger også på dette området.

Hva er status nå?

Nå kan bankene og meglerne kommunisere digitalt, for å avklare hvorvidt en boligoverdragelse kan tinglyses elektronisk. Banken sender da elektronisk signert pantedokument til megler, som legger dette sammen med et elektronisk signert skjøte, og sender skjøtepakken digitalt til Kartverket. Dette er i produksjon hos 31 banker og 179 meglere, og rulles ut til nye aktører fortløpende.

Effektiviseringen er avhengig av at både bank og megler som er involvert i boligkjøpsprosessen er koblet på løsningen. Så når alle aktørene i finansnæringen er oppe på samme plattform, vil nesten alle eiendomshandler gjennomføres digitalt.

Volumet på antall eTinglyste skjøtepakker stiger jevnt med at flere aktører kobler seg på, og i juli ble 7,7 % av alle skjøter tinglyst digitalt.

Faktabokser:

1. Prosjektet Digital samhandling ved bolighandel

Eiendomshandel er identifisert som et sentralt satsingsområde for effektivisering og digitalisering av det norske samfunnet. Digital eiendomshandel legger opp til at all kommunikasjon mellom kunde, bank, megler og Kartverket kan skje via digitale løsninger. All informasjonsutveksling og alle dokumenter i prosessen rundt kjøp og salg av bolig skal digitaliseres. Det gjelder blant annet sjekk av finansiering i budrunder, oversendelse av kjøpekontrakt og løsning for sikring ved mellomfinansiering.

I tillegg har de fleste bankene kommet langt med å digitalisere lånesøknaden ved hjelp av DSOP prosjektet Samtykkebasert lånesøknad. Sammen åpner disse to løsningene for en heldigital bolighandel for kunden.

Prosjektet Digital samhandling ved eiendomshandel ble lansert i mars 2019. Et forsiktig estimat fra Eiendom Norge, Bits og Finans Norge anslo tidligere i år besparelsene over en tiårsperiode til å være 12 milliarder kroner, fire ganger mer enn man opprinnelig så for seg. Det ser nå ut til at de reelle besparelsene kan bli enda høyere.

2. DSOP – bakgrunn og status

Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP) ble etablert i 2016 av Brønnøysundregistrene, Skatteetaten, Finans Norge og Bits AS og er en del av regjeringens forenklingsarbeid for næringslivet. I 2018 ble også NAV, Kartverket og Politiet en del av samarbeidet.

Skatteetaten, Brønnøysundregistrene, NAV, Politiet, Kartverket og finansnæringen ved Finans Norge og Bits, har alle informasjon som de andre aktørene i samarbeidet er avhengig av for å gjøre en god jobb for det norske samfunnet. Målet med samarbeidet er å gi bedre kvalitet og store kostnadsbesparelser for samfunnet gjennom bedre samhandling og bruk av digital informasjon.

I 2018 ble blant annet Samtykkebasert lånesøknad lansert som et resultat av samarbeidet mellom finansnæringen, Skatteetaten og Brønnøysundregistrene. I 2019 ble prosjektet Digital Samhandling ved Eiendomshandel startet. Framover skal en rekke andre digitaliseringsprosjekter gjennomføres.

Nyttige lenker:

https://www.dinside.no/bolig/simen-24-slapp-a-kjore-25-timer-for-a-signere-lanedokumentene/71733931

https://www.finansnorge.no/aktuelt/nyheter/2019/10/digital-eiendomshandel-kan-spare-samfunnet/

https://www.finansnorge.no/aktuelt/nyheter/2020/03/gode-erfaringer-med-digital-eiendomshandel/

Del artikkel