Hus - Bergen - unsplash

Moderat prisutvikling i boligmarkedet

Boligprisene i Norge sank i gjennomsnitt med 0,8 prosent nominelt i november.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,2 prosent. Boligprisene er nå 3,1 prosent høyere enn for et år siden, viser tall fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi.

– Boligmarkedet 2019 er i ferd med å lande, og sjelden har vi sett et så velfungerende boligmarked gjennom et helt år. Tallene for november bekrefter trenden med et år som har gitt rekordmange boligsalg og moderat prisutvikling.

Med stabile kredittvilkår og forutsigbare rentevilkår tror vi at balansen mellom tilbud og etterspørsel vil holde seg på omtrent samme nivå fremover, og dermed bidra til en moderat prisutvikling over store deler av landet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Det er lenge siden inngangen til et nytt boligår har vært så interessant som nå, sier han videre.

Fortsatt stor aktivitet

I november ble det solgt 7.154 boliger i Norge, noe som er 2,3 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2018. Så langt i 2019 er det solgt 2,7 prosent flere boliger enn i samme periode i 2018.

I november ble det lagt ut 6.752 boliger til salgs i Norge, noe som er 2,6 prosent færre enn i samme måned i 2018. Så langt i 2019 er det lagt ut 2,5 prosent flere boliger for salg enn i samme periode i 2018.

Det tok i gjennomsnitt 53 dager å selge en bolig i november 2019. Det er en økning fra 47 dager i oktober. Raskest salgstid hadde Oslo med 27 dager og tregest salgstid hadde Stavanger/m omegn med 89 dager.

Regional prisutvikling

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i november hadde Follo og Tønsberg m/Færder med en oppgang 0,8 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Stavanger m/omegn med en nedgang på 0,8 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Fredrikstad/Sarpsborg med 6,3 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en nedgang på 2,6 prosent.

I Oslo steg de nominelle prisene 0,3 prosent i november, og NEF-direktøren frykter at prisutviklingen utviklingen i hovedstaden kan bli sterkere enn ønsket neste år.

– Oslo er unntaket fra resten av landet hvor det er fare for nye ubalanser etter hvert som ferdigstillingen av nye boliger faller i 2020. Med tanke på det rekordhøye antallet boliger som er lagt ut for salg gjennom 2019, er det for tiden overraskende få visninger av brukte boliger i Oslo. Det er en indikasjon på høy kjøpekraft og høy etterspørsel i bruktmarkedet, men samtidig en indikasjon på at mange selgere satser på januareffekten, sier Carl O. Geving.

Del artikkel