NEF-Illu-Aktuelt-Pressemeldinger

Kritisk til skatteutvalgets vurderinger og forslag til boligbeskatning

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) har i dag avgitt høringsuttalelse til NOU 2022: 20 – Et helhetlig skattesystem.

NEF mener at utredningen til skatteutvalget er preget av en teoretisk og abstrakt tilnærming, med liten forståelse for den norske boligmodellens betydning for husholdningenes velferdsutfall.

Skatteutvalget legger ensidig vekt på OECDs kritikk av eierlinjen i det norske samfunnssystemet, og unnlater helt å drøfte de positive sidene ved den norske boligmodellen.

NEF vil advare mot konsekvensene av endringene i boligbeskatningen som skatteutvalget foreslår, og redegjør nærmere for vårt syn her:

Les NEFs høringsuttalelse:

Les også:

– Nei til økt skattlegging av norske hjem!

– Primærboligen først og fremst er et hjem, og ikke et skatteobjekt

Del artikkel