Internship - læring - student

Internship gir arbeidserfaring i studietiden

Noen av oss som avla eksamen for en del år siden, husker tilbake til en flott kombinasjon av å arbeide som eiendomsmeglerpraktikant i et eiendomsmeglerforetak og samtidig kunne delta på studiesamlinger på Klækken. Dette som datidens obligatoriske vei frem til eiendomsmeglereksamen.

Av: Paul Henning Fjeldheim, eiendomsmegler/advokat, associate dean Bachelor i eiendomsmegling, Handelshøyskolen BI (saken ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 1 2018)

Tett kobling mellom studier og arbeidsliv gjør studiene mer interessante. Studentene på Handelshøyskolen BI Bachelor i eiendomsmegling vil fra høsten 2019 få tilbud om å ta Internship som en del av utdanningen. Dette bidrar til studentenes bevisstgjøring rundt ferdighetene og kompetansen som forventes i arbeidsmarkedet. Målet er at dette skal bidra til å sikre at overgangen fra studier til arbeidsmarked blir bedre både for studenter og arbeidsgivere.

Internship er et studiepoenggivende valgkurs som gir totalt 15 studiepoeng. Studentene jobber totalt 240 timer i løpet av høstsemesteret, og skal arbeide med relevante arbeidsoppgaver i en godkjent bedrift. Arbeidet skal primært skje i foretak som driver eiendomsmegling eller eiendomsutvikling. Studenten må videre delta på fire obligatoriske samlinger på BI, og kurset avsluttes med en prosjektoppgave og en muntlig eksamen. Et viktig prinsipp er at Internship skal utføres ulønnet.

Må oppfylle krav

Det er noen begrensninger når det gjelder hvem som kan delta på Internship. Studenten må oppfylle krav om minimum C i karaktersnitt, vise til god studieprogresjon, skrive CV, skrive motivasjonsbrev, utarbeide læringskontrakt med bedrift og søke BI om deltagelse innen søknadsfristen den 20. april.

Studenten må selv finne en bedrift vedkommende ønsker Internship hos. Bedrifter som inngår avtale om Internship må ha drift med et visst omfang. Videre må bedriften ha en kontaktperson som er ansvarlig for oppfølging, tilby nødvendige arbeidsfasiliteter og relevante arbeidsoppgaver for studenten. Utover dette er det satt krav til at bedrifter som skal kvalifisere for Internship-ordningen har virksomhet i Norge eller er en internasjonal virksomhet med kontor i Norge. BI vil vurdere den enkelte bedrift i forhold til Internship-kriteriene. Studenten får i praksistiden en faglig veileder fra BI.

Læringskontrakt

Studenten og bedriften inngår en læringskontrakt, og i slutten av Internship-perioden må bedriften levere en sluttattest som dokumentasjon for gyldig Internship. Denne skal studenten levere i november sammen med en individuell prosjektoppgave. Utgangspunktet for oppgaven er at denne skal ha en bedriftsnær problemstilling, bygge på forskningsbasert metode og ha 350 sider selvvalgt teoripensum.

Internship er en mulighet for studenter til å prøve seg i yrket. Bedriften får tilgang til oppdatert akademisk kunnskap, arbeidskraft og anledning til å være med på kunnskapsutviklingen. De får videre en mulighet til å teste ut dedikerte studenter som virkelig ønsker å satse på en karriere innen dette yrket.

Hvis din bedrift er interessert i å høre nærmere om Internship eller ønsker å ta imot en eller flere studenter kommende høst, kontakt snarest ditt nærmeste studiested:

BI Oslo, Marielle.S.Nilsen@bi.no, tlf. 4641 0633
BI Bergen, Anne.L.Strom-Erichsen@bi.no, tlf. 9825 1632
BI Trondheim, Gunhild.Stuen@bi.no, tlf. 9825 1756
BI Stavanger, Marianne.Rygh@bi.no, tlf. 9825 1787

Del artikkel