Carl O. Geving

Innlegg: What’s in it for me?

What’s in it for me? Hvorfor er man medlem av NEF? Hva betyr det for den enkelte? Mange har forstått viktighet av en sterk meglerorganisasjon, men det er nok av dem som har helt feil perspektiv.

Av: Carl O. Geving (Åpningstalen holdt under NEFs høstkonferanse 2018)

NEF er ikke et one-man-show. Å sikre bransjens framtid er ikke et one-man-show. Å være NEF-medlem handler ikke først og fremst om den enkeltes individuelle interesser.

NEF er et fellesskap som springer ut av at frivillige eiendomsmeglere – tillitsvalgte som uten særinteresser – ofrer av sin tid og engasjerer seg for deres felles framtid. Altså et landsomfattende forbund av og for eiendomsmeglere.

Joda vil mange si, den enkelte har mange direkte fordeler av medlemskapet – og jada, det er sant nok, men NEFs mandat er først og fremst å beskytte hele yrkesgruppens faglige og økonomiske interesser, uavhengig av hvilket selskap man er knyttet til, og uavhengig av om du er eier, ansatt, gründer eller leder.

Skal være foretrukket

I klartekst betyr det at NEF skal sørge for at bruk av eiendomsmegler skal være foretrukket ved kjøp, salg og utleie av fast eiendom i uoverskuelig framtid. Og vi blir lyttet til av beslutningstakerne i regjering og Storting, nettopp fordi vi oppfattes som uavhengige og tar et ansvar for hele meglerprofesjonens rolle i eiendomshandelen.

NEF er ikke i direkte konkurranse med noen aktører. Vi kan velge løsninger som vi er trygge på at meglere flest vil være tjent med.

La meg bare nevne:

• Uten NEF ville det vært mer eller mindre fritt fram for useriøse aktører og andre kommersielle interesser.
• Med NEF har vi fått en bransje med høye kompetanse- og kvalitetskrav.
• Med NEF har vi fått en eiendomsmeglingslov som beskytter både selgere, kjøpere og seriøse eiendomsmeglere. Og jeg kan garantere dere at NEF vil stå opp for en minst like sterk lov neste gang den skal revideres.
• Og så langt har strategien vært ekstremt effektiv. 98,5 prosent av alle boligtransaksjoner går gjennom en eiendomsmegler. Ingen land er i nærheten av vår standard.
• Nettopp derfor jobber NEF kontinuerlig med å påvirke utdanningen av eiendomsmeglere. Det siste året har vi fått på plass internship og eiendomsutvikling som del av meglerutdanningen. Det knytter utdanning og yrke tettere sammen.

• Og gjennom dialogen med BI er inntaket til studiet bedre tilpasset etterspørselen. Det samlede inntaket til de fire studiestedene er redusert fra 630 studenter i 2015 til 193 studenter i 2018.
Og slik jobber vi fra sak til sak – fast og langsiktig:

• Vi nærmere oss gjennomslag for regulering av takstmenn og tilstandsrapporter – med tilhørende endringer i avhendingsloven. Målet er tryggere bolighandel gjennom tilstandsrapporter av bedre kvalitet som gir mer og bedre informasjon om boligen.

• NEF har holder stø kurs i debatten om digitalisering og overflødiggjøring av meglere, der mange aktører har holdt døren vidåpen for disruptive teknologier med nærmest en forventning om et «grusomt utfall» for meglerne. NEF har stor tro på meglernes posisjon i handelen, for oss handler det mer om muligheter, enn om trusler. Det vil styreleder Kurt Buck kommer nærmere inn på senere i dag. Nå er hypen død. Tiden er moden for smarte digitale løsninger som vil dekke kundens behov for informasjon og service på en mer effektiv måte. Her snakker vi om løsninger som vil støtte meglerens arbeid, ikke undergrave meglerens posisjon.

• Vi har stiftet NEF Ung og er i ferd med å dyrke fram en generasjon unge meglere som vil blø for meglerdrakta, som skjønner verdien av å jobbe i fellesskap, som skjønner hvilke verdier NEF står for i felleskapets tjeneste.

Og sist, men ikke minst:

• Eiendomsmarkedet er livsgrunnlaget for våre medlemmer. Medlemmene er prisgitt at den norske boligmodellen videreføres, at folk vil kjøpe og selge eiendommer ved hjelp av eiendomsmegler. Derfor er NEF konsistente og tydelige i debatten om skatt og kreditt. Det som kan bidra til en mest mulig stabil og forutsigbar boligomsetning tjener våre medlemmers interesser. Derfor jobber NEF systematisk for at vi skal ha en kompetent meglerstand som er sitt ansvar bevisst. Jo færre feil, jo færre ansvarssaker, jo høyere kvalitet, jo høyere tillit vil meglere møte. Det er alfa omega for betalingsviljen.

Likevel, hører vi av og til fra eiendomsmeglere – særlig de som ikke er medlemmer:

Hvorfor skal jeg være medlem av NEF? Whats in it for me?

Vi har jo alt fasiliteter, alle løsninger, alle svar på mine behov, innomhus i vårt store foretak. Hvorfor skal jeg være Eiendomsmegler MNEF? Whats in it for me?

Men er det sant? Nei, dette er en kortsiktig og veldig snever tankegang. Ja, vi har en bransje med mange store flotte og velfungerende foretak. Men det ligger selvsagt ikke i det enkelte foretaks mandat å ivareta meglerprofesjonens fremtid. Deres mandat er å skape verdier for sine eiere, enten det er eksterne eller bransjeinterne eiere. Foretakene skal konkurrere om oppdrag og levere en kvalitet som bransjen kan være bekjent av, men de skal ikke og kan ikke ta ansvar for profesjonens framtid. Med respekt å melde, de som tror noe annet har virkelig ikke skjønt bransjens utfordringer!

Tenk litt på følgende:

• Hva ville det bety hvis eiendomsmeglere flest sa «Whats in it for me? Jeg gidder ikke støtte alle dere andre, og bryr meg ikke om NEF og meglerprofesjonens felles interesser.»
• Hva ville det bety hvis medlemsgraden i NEF sank som en stein og NEF mistet posisjonen som eiendomsmeglernes talerør og gjennomslagskraften overfor beslutningstakerne?
• Jeg kan garantere at ingen andre i samfunnet ville legge to pinner i kors for eiendomsmeglerens interesser. Jeg tror dere skjønner at det ville se stygt ut for meglernes framtid.

Heldigvis har 2814 eiendomsmeglere medlemskap i NEF, og de fleste foretakene støtter opp om medlemskap i NEF og anerkjenner verdiene NEF står for.

Derfor oppfordrer jeg alle i salen til å legge dere i selen for å rekruttere en venn, en medarbeider, en bekjent, kanskje en konkurrent – kort sagt alle eiendomsmeglere som ennå ikke har meldt seg inn i vårt gode fellesskap.

Eiendomsmegler MNEF!

Del artikkel