Lovendringer og nye lovbestemmelser fra 1. januar

Fra nyttår vil det være noen lovendringer og nye lovbestemmelser som det vil være nødvendig å kjenne til for eiendomsmeglere.

– Ny bestemmelse i avhendingslova § 2-11 trer i kraft

Kort fortalt innebærer dette at ved salg av en nyoppført bolig innen 6 måneder etter ferdigstillelse, vil selger måtte stille entreprenørgaranti på linje med garantiansvaret etter bustadoppføringslova § 12 selv om avtalen inngås etter avhendingslova. Ved inngåelse av avtale om slikt salg må det inntas en klausul i kontrakten mellom selger og kjøper om garantiplikten. NEF planlegger å lage en ny kontraktsmal for salg av ny bolig etter avhendingslova, men en slik mal vil ikke være tilgjengelige før etter nyttår – ta kontakt med juridisk@nef.no hvis du har spørsmål til dette! Se mer om denne lovendringen her.

– Endring i Bustadoppføringslova § 12 trer i kraft

Bustadoppføringslova (buofl.) § 12 ble endret i 2016 (med virkning fra 1.1 2017) hva gjaldt tidspunktet for garantistillelse mm. Endringen innebar en rett for entreprenøren til å utsette garantiplikten i visse tilfelle. Samtidig med denne endringen ble det – i de situasjoner hvor det var avtalt slik utsatt garantiplikt – inntatt en hevingsrett for forbruker i § 12 (9) dersom entreprenør ikke stilte garantien innen den avtalte fristen. Ved lov av 15. mai 2018 nr. 18 ble § 12 (9) endret igjen, og virkningen av at garanti ikke er stilt rettidig, skal etter dette igjen være at forbruker skal kunne holde tilbake vederlag. NEF sine maler for salg av bolig under oppføring vil bli endret i samsvar med dette.

– Forsinkelsesrentesatsen endres

Fra 1. januar 2019 er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 8,75 %, dette er en økning på 0,25 % fra 1. juli 2018
Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no