Mange gode foredragsholdere på Boligmarkedet 2019. F.v. Terje Svabø, Andreas Benedictow, Carl O. Geving, Olav H. Selvaag, Terje Buraas, Ann Kristin Aure, Siv Jensen, Hedda Ulvness, Kjetil Marthinsen, Kurt F. Buck

Høyt engasjement og rekorddeltagelse på Boligmarkedet 2019

Det var både høyt engasjement og rekorddeltagelse da Norges Eiendomsmeglerforbund og Selvaag Bolig arrangerte Boligmarkedet 2019-konferansen i Oslo Konserthus 25. mars.

Det gode oppmøtet skyldes nok i stor grad at vi både hadde finansminister Siv Jensen og byrådsleder Raymond Johansen blant talerne på programmet, men også at det denne gangen var flere andre innlegg med tema i skjæringspunktet mellom næringsinteresser, makroøkonomi og politikk.

Dermed fikk vi både forklaringer på hvorfor situasjonen i boligmarkedet er som den er, men også høre om hvordan markedsmekanismene forklarer etterspørselen i boligmarkedet.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, fortalte om hvilke prioriteringer de hadde gjort på boligmarkedet etter at de kom til makten, men Johansen erkjente at det var arbeidsoppgaver som fortsatt stod igjen på dette området og at han derfor håpet på en nye periode for å fortsette med dette.

På konferansen ble det også presentert prognoser for boligmarkedet framover, det ble snakket om hvordan man transformere næringseiendom til boligformål og hvordan tomteprisene påvirker boligbyggingen. Det ble også presentert en analyse av boligprisutviklingen i et historisk perspektiv.

De aller fleste ekspertene var veldig enige om en moderat boligprisstigning de kommende årene.

Les presentasjonen til Samfunnsøkonomisk Analyse om utviklingen i boligmarkedet framover her og rapporten Norsk økonomi Nr.1 2019

Flere sentrale aktører hadde videre en samtale om hvilke boliger som etterspørres i markedet, og hvordan de trodde utviklingen vil bli videre. Her mente blant annet adm. dir. Olav Selvaag i Selvaag Bolig at vi framover kom til å se en utvikling med større behov for fellesløsninger og bruk av smartteknologi i boligene.

Foretrekker å unngå regulering

Finansminister Siv Jensen avsluttet dagen med å oppsummere hva regjeringen har gjort innen boligområdet etter at de kom til makten. Hun nevnte blant annet forenklinger for raskere boligbygging, men også grep som var tatt for å få ned låneopptaket i husholdningene og dempe en galopperende prisvekst. Boliglånsforskriften som var et slik tiltak, skal opp til evaluering i løpet av høsten, men Jensen kunne muligens tolkes dit hen i sitt innlegg at det er gode sjanser for at forskriften også blir videreført etter nyttår i en eller annen form.

– Jeg tror ikke vi kan regulere oss til et bedre samfunn. Jeg tror som utgangspunkt at frie markeder vil finne den beste løsningen, og foretrekker å unngå regulering når jeg kan. Samtidig er det situasjoner der det kan være nødvendig at myndighetene griper inn for å forhindre utfall som har høye kostnader for samfunnet, sa Siv Jensen.

– Det er vanskelig å anslå den nøyaktige effekten av boliglånsforskriften. Men analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank tyder på at innstrammingen i forskriften har hatt en ønsket effekt på bankenes utlånspraksis. Færre husholdninger har tatt opp svært stor gjeld i forhold til boligverdi og inntekter etter at vi innførte boliglånsforskriften, sa hun videre.

Les hele innlegget hennes her.

Les presentasjonen til Kjetil Martinsen fra Swedbank her.

Les presentasjonen til Ragnar Eggen fra Akershus Eiendom her.

Les presentasjonen til Ann Kristin Aure fra Union her.

 

 

 

Del artikkel