Gullmeglerjuryen 2016

Gullmeglerjuryen i arbeid

Juryen som skal avgjøre hvem som blir Gullmeglere 2016 har hatt sitt første møte.

Det har i år kommet inn mange bidrag i markedsføringsklassene, og juryen får en tøff jobb med å avgjøre hvem som skal motta heder å ære på banketten i Tromsø den 26. mai.

Juryen består i år av reklamemann Christian Aune (Isobar), førstelektor Thorun Falkanger fra BI, eiendomsmegler Gunnar Olai Stavlund og NEF-representant Elisabet Gusgaard Dahl.

Så blir det spennende å se hvem som vinner de forskjellige klassene. Blir det «gamle travere», eller kommer det fram nye navn i denne sammenheng?

Det er fortsatt mulig å sikre seg plass på banketten her.

Dette er årets klasser i Gullmegler-konkurransen

Årets meglertalent

I denne kategorien bedømmes unge talentfulle meglere etter en samlet vurdering av meglerfaglige kvalifikasjoner, og kandidatens evne til levere trygg bolighandel til boligselgere og –kjøpere.

Årets kollega

I denne kategorien bedømmes meglere som har bidratt sterkt til et godt og velfungerende kollegafellesskap. Kandidaten bør ha utmerket seg ved sin evne til å skape samhold og lagånd som bidrar til gode resultater for fellesskapet. Alle stillingsgrupper kan delta i konkurransen.

Årets «ildsjel»

I denne kategorien bedømmes meglere som har vist et sterkt engasjement utenfor meglerhverdagen, for eksempel ved å påta seg frivillige verv i lokalsamfunnet, stille opp og vise omtanke for andre.

Beste markedsføring av bolig

I denne kategorien vil all markedsføring av bolig bli bedømt, nye boliger, brukte boliger, fritidsboliger osv. Dette gjelder både papirbasert, digital eller annen type markedsføring.

Beste markedsføring generelt: Åpen klasse

I denne kategorien bedømmes all markedsføring av meglere, eiendomsmeglingsforetak nettsider, digitale applikasjoner, eller annen type markedsføring innen bransjen.

Del artikkel