Carl O. Geving FOTO: CF-Wesenberg@kolonihaven.no #cfwesenberg
Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) https://nefnopro.wpengine.com/

Grep for å rette opp skjevheter i boligmarkedet

VG hevder på lederplass at eiendomsmeglerne skyver de unge foran seg i håp om å få fart på eiendomssalget. Enten har VG misforstått vårt forslag, eller så spinner VG myter om vår holdning til gjelds- og boligprisutviklingen.

Av: Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund

Faktum er at Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) har foreslått at de strenge kravene til betjeningsevne, gjeldsgrad, belåningsgrad og avdrag videreføres i to nye år for å gi boliglånsforskriften tilstrekkelig tid til å virke.

Store svingninger i boligpriser og boligomsetning representerer høy risiko og en uforutsigbart for både forbrukere og eiendomsmeglere. Vi har en felles interesse i at markedet er tilgjengelig for folk flest til bærekraftige betingelser.

I 2016 var NEF en av få aktører som argumenterte for strengere regulering i Oslo for å kjøle ned et overopphetet hovedstadsmarked. Finansdepartementet tok et virkningsfullt grep om boliglånsforskriften for å dempe gjeldsveksten. Det utløste en helt nødvendig priskorreksjon i 2017, og SSBs kredittindikator for mars 2018 viser at gjeldsveksten er i ferd med å avta.

Etter dagens boliglånsforskrift kan det gis unntak fra egenkapitalkravet dersom låntaker stiller tilleggssikkerhet i form av pant i annen fast eiendom, kausjon eller garanti. Svært mange unge får lån selv om de mangler egenkapital, fordi de har foreldre med friverdi i egen bolig som kan tilfredsstille bankens krav om tilleggssikkerhet.

Her er det en stor skjevhet som bør adresseres. Har man god utdannelse, god jobb og sikker inntekt, men mangler foreldre som kan bistå med tilleggssikkerhet, er man henvist til å spare 300000-700000 kroner, avhengig av bosted og husstandens størrelse. Paradokset er at mange unge i denne situasjonen har høyere betjeningsevne enn andre som har hjelp fra foreldre.

Derfor har NEF foreslått at det innføres en ny bestemmelse i boliglånsforskriften som åpner for at unge førstegangskjøpere med høy betjeningsevne, uten tilleggssikkerhet, kan få unntak fra egenkapitalkravet mot at de inngår avtale om fast rente med lang løpetid på boliglånet.

Det koster noe mer å betjene en fast rente, men det er en rimelig forsikring for låntakeren. En slik ordning vil være sosialt mer rettferdig, og den vil oppheve renterisikoen for låntakeren. Bankens risiko øker i prinsippet fordi banken ikke kan holde andre ansvarlig for låntakerens mislighold, men bankenes sikkerhet ligger i at de som får lån på slike betingelser har en svært høy fremtidig betjeningsevne.

En ny regel vil i prinsippet gjelde uavhengig av alder, men NEF og Ambitas analyser viser at det er særlig unge i etableringsfasen som taper terreng i forhold til kapitalsterke boligkjøpere og boliginvestorer.

Dette er ikke et frislipp av usikret kreditt for å øke omsetningen av boliger, men et grep for å rette opp en grunnleggende skjevhet som i dag bidrar til økte forskjeller i eierskap og større sosiale forskjeller.

Les også:

Vil videreføre boliglånsforskriften med noen endringer

og

Slik kan førstegangskjøpere komme inn i boligmarkedet

 

Del artikkel