randi-rapport

Slik vil Forbrukerrådet endre bolighandelen

Forbrukerrådet presenterte tirsdag 14. mars en rapport om bolighandel, forsikringene og aktørenes rolle. I rapporten er det flere forslag til endringer i dagens bolighandel.

Rapporten «Eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring – effektene for forbrukerne i bolighandelen» er en rapport Forbrukerrådet har arbeidet med i flere måneder.

Dette er et ganske omfattende arbeid som vil bli studert med interesse i NEF.

Rapporten går gjennom dagens bolighandel, og særlig de ulike forsikringsordningene som i dag brukes på både selgersiden og kjøpersiden. Forbrukerrådet mener blant annet at dagens forsikringsordning er konfliktdrivende, og at den fører til at risikoen mellom selgere og kjøpere i dag er for skjevt fordelt.

Ønsker dansk løsning på skjev risiko

Rapporten baserer seg på en analyse av 22 rettssaker om bolighandel, samt flere tidligere undersøkelser og analyser.

– Boligselgerne har tilnærmet null økonomisk risiko så lenge de tegner en eierskifteforsikring, viser rapporten, sier forbrukerdirektør Randi Flesland i en pressemelding.

Boligkjøpere har derimot større risiko, og sliter med å komme gjennom med sine krav. Dette ønsker Forbrukerrådet å endre:

– Vi ønsker på grunnlag av undersøkelsen å erstatte dagens ordning der det ofte brukes to forsikringer, med én felles forsikring, som trygger begge forbrukerne i handelen, og der vilkårene er regulert av myndighetene. For å sikre lojalitet er det boligkjøperen som velger forsikringsselskap, mens boligselger skal dekke en del av kostnaden ved forsikringen, sier direktør i Forbrukerrådet Randi Flesland (bildet over).

Denne løsningen er i bruk i Danmark.

NEF ønsker klarere ansvarsforhold

NEF har de siste to årene jobbet systematisk med politikerne for å belyse utfordringene med en utdatert avhendingslov som ofte sender selgere og kjøpere på kollisjonskurs, og en ansvarsdeling som mange selgere og kjøper misforstår:

-NEF mener at flere løsninger må vurderes i sammenheng. For det første må takseringsbransjen reguleres, slik at forbrukerne kan være trygge på at tilstandsrapportene holder nødvendig kvalitet. Samtidig må ansvarsforholdene i bolighandelen klargjøres, slik at rommet for konflikter mellom selgere og kjøpere reduseres. NEF regner med at myndighetene kommer på banen med sine konkrete forslag i nær fremtid, sier administrerende direktør Carl O. Geving i en kommentar til Forbrukerrådets rapport.

-Samfunnet har en interesse i at bolighandelen er så trygg som mulig, og uten meglernes faglighet og integritet som mellommenn ville bolighandelen vært vesentlig mer utrygg enn den faktisk er, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving (FOTO: CF-Wesenberg/Kolonihaven)

Kritikk mot eiendomsmeglere

Rapporten har et kritisk blikk mot aktørene i bolighandelen. Først og fremst forsikringsaktørene, men også mot eiendomsmeglere. De får særlig kritikk for ikke å fremstille opplysninger objektivt nok, og bli for selgende i omtalen av boliger.

I konklusjonen foreslår derfor Forbrukerrådet å endre betegnelsen til «eiendomsmarkedsfører».

Dette får NEFs Carl O. Geving til å reagere:

-Dette er en misforståelse av meglernes rolle, og en avsporing av debatten. Her opplever vi at Forbrukerrådet blir ubalanserte med sin egeninteresse i saken, og de glemmer at kjøpere i neste omgang er selgere, og vice versa.

-Samfunnet har en interesse i at bolighandelen er så trygg som mulig, og uten meglernes faglighet og integritet som mellommenn ville bolighandelen vært vesentlig mer utrygg enn den faktisk er. NEF deltar i flere internasjonale fora for eiendomsmeglere, hvor norske megleres utdanning og faglige integritet anerkjennes som blant de beste i verden, sier administrerende direktør Carl O. Geving.

Les også: Stortinget: Sikker, ordnet og effektiv bolighandel skjer med eiendomsmegler 

 

Forbrukerrådets forslag til løsninger:

Ved siden av forslaget om én felles boligforsikring, har Forbrukerrådet blant annet følgende forslag:

  • Vesentlighetsgrensen må revideres (avhendingslovens § 3-9 2. ledd, red anm)
  • Takstbransjen må sikres faglig
  • Det må innføres grundige tilstandsrapporter
  • Det må innføres begrenset angrerett
  • Det må legges til rette for mer tid i bolighandelen
  • Forbrukerne må selv kunne velge forsikringsselskap
  • Eierskifteforsikring må omdefineres som produkt (navnemessig – til f.eks «selgeransvarsforsikring», red anm)
  • Eierskifteselskapenes interesser og avslagspraksis må endres

Les mer: Hele rapporten kan du lese omtale av, og laste ned her 

 

Del artikkel