Slik vil Forbrukerrådet endre bolighandelen

Forbrukerrådet presenterte tirsdag 14. mars en rapport om bolighandel, forsikringene og aktørenes rolle. I rapporten er det flere forslag til endringer i dagens bolighandel.

Rapporten «Eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring – effektene for forbrukerne i bolighandelen» er en rapport Forbrukerrådet har arbeidet med i flere måneder.

Dette er et ganske omfattende arbeid som vil bli studert med interesse i NEF.

Rapporten går gjennom dagens bolighandel, og særlig de ulike forsikringsordningene som i dag brukes på både selgersiden og kjøpersiden. Forbrukerrådet mener blant annet at dagens forsikringsordning er konfliktdrivende, og at den fører til at risikoen mellom selgere og kjøpere i dag er for skjevt fordelt.

Ønsker dansk løsning på skjev risiko

Rapporten baserer seg på en analyse av 22 rettssaker om bolighandel, samt flere tidligere undersøkelser og analyser.

– Boligselgerne har tilnærmet null økonomisk risiko så lenge de tegner en eierskifteforsikring, viser rapporten, sier forbrukerdirektør Randi Flesland i en pressemelding.

Boligkjøpere har derimot større risiko, og sliter med å komme gjennom med sine krav. Dette ønsker Forbrukerrådet å endre:

– Vi ønsker på grunnlag av undersøkelsen å erstatte dagens ordning der det ofte brukes to forsikringer, med én felles forsikring, som trygger begge forbrukerne i handelen, og der vilkårene er regulert av myndighetene. For å sikre lojalitet er det boligkjøperen som velger forsikringsselskap, mens boligselger skal dekke en del av kostnaden ved forsikringen, sier direktør i Forbrukerrådet Randi Flesland (bildet over).

Denne løsningen er i bruk i Danmark.

NEF ønsker klarere ansvarsforhold

NEF har de siste to årene jobbet systematisk med politikerne for å belyse utfordringene med en utdatert avhendingslov som ofte sender selgere og kjøpere på kollisjonskurs, og en ansvarsdeling som mange selgere og kjøper misforstår:

-NEF mener at flere løsninger må vurderes i sammenheng. For det første må takseringsbransjen reguleres, slik at forbrukerne kan være trygge på at tilstandsrapportene holder nødvendig kvalitet. Samtidig må ansvarsforholdene i bolighandelen klargjøres, slik at rommet for konflikter mellom selgere og kjøpere reduseres. NEF regner med at myndighetene kommer på banen med sine konkrete forslag i nær fremtid, sier administrerende direktør Carl O. Geving i en kommentar til Forbrukerrådets rapport.

-Samfunnet har en interesse i at bolighandelen er så trygg som mulig, og uten meglernes faglighet og integritet som mellommenn ville bolighandelen vært vesentlig mer utrygg enn den faktisk er, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving (FOTO: CF-Wesenberg/Kolonihaven)

Kritikk mot eiendomsmeglere

Rapporten har et kritisk blikk mot aktørene i bolighandelen. Først og fremst forsikringsaktørene, men også mot eiendomsmeglere. De får særlig kritikk for ikke å fremstille opplysninger objektivt nok, og bli for selgende i omtalen av boliger.

I konklusjonen foreslår derfor Forbrukerrådet å endre betegnelsen til «eiendomsmarkedsfører».

Dette får NEFs Carl O. Geving til å reagere:

-Dette er en misforståelse av meglernes rolle, og en avsporing av debatten. Her opplever vi at Forbrukerrådet blir ubalanserte med sin egeninteresse i saken, og de glemmer at kjøpere i neste omgang er selgere, og vice versa.

-Samfunnet har en interesse i at bolighandelen er så trygg som mulig, og uten meglernes faglighet og integritet som mellommenn ville bolighandelen vært vesentlig mer utrygg enn den faktisk er. NEF deltar i flere internasjonale fora for eiendomsmeglere, hvor norske megleres utdanning og faglige integritet anerkjennes som blant de beste i verden, sier administrerende direktør Carl O. Geving.

Les også: Stortinget: Sikker, ordnet og effektiv bolighandel skjer med eiendomsmegler 

 

Forbrukerrådets forslag til løsninger:

Ved siden av forslaget om én felles boligforsikring, har Forbrukerrådet blant annet følgende forslag:

  • Vesentlighetsgrensen må revideres (avhendingslovens § 3-9 2. ledd, red anm)
  • Takstbransjen må sikres faglig
  • Det må innføres grundige tilstandsrapporter
  • Det må innføres begrenset angrerett
  • Det må legges til rette for mer tid i bolighandelen
  • Forbrukerne må selv kunne velge forsikringsselskap
  • Eierskifteforsikring må omdefineres som produkt (navnemessig – til f.eks «selgeransvarsforsikring», red anm)
  • Eierskifteselskapenes interesser og avslagspraksis må endres

Les mer: Hele rapporten kan du lese omtale av, og laste ned her 

 

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no