NEF-justis

NEF møtte statssekretær i Justisdepartementet – god respons om trygg bolighandel

NEFs ledelse møtte tirsdag statssekretær Toril Ulleberg Reynolds i Justisdepartementet. Gode diskusjoner omkring «trygg bolighandel» stod på programmet.

Toril Ulleberg Reynolds ble nylig utnevnt til statssekretær i Justisdepartementet. Tirsdag møtte hun NEFs styreleder Kurt Buck og administererende direktør Carl O. Geving til en samtale om bolighandel i Norge.

– For NEFs medlemmer er det helt essensielt at forbrukerne og samfunnet har tillit til bolighandelen. Våre medlemmer er den viktigste garantisten for trygg bolighandel, samtidig er vi prisgitt et lovverk som er delvis utdatert og mangelfullt. Derfor har NEF siden de siste par årene jobbet grundig med politikerne for å belyse problemer med en uregulert takseringsbransje og en utdatert avhendingslov, sier styreleder Kurt Buck.

– Vi har jobbet godt med sentrale politikere på Stortinget, i Finansdepartementet, Kommunaldepartementet og Justisdepartementet som vi har møtt hele fire ganger i anledning denne saken. Vi opplever å bli hørt, og har fått klare signaler om at de berørte departementene jobber med sikte på å komme på banen med løsninger i løpet av relativt kort tid, sier Kurt Buck.

Bedre avhendingslov

Et av punktene på dagsorden var departementets videre arbeid med avhendingsloven for kjøp av brukte boliger.

-Avhendingsloven er utdatert og bidrar til unødige konflikter mellom selgere og kjøpere, forteller NEFs Carl O. Geving om hvorfor dette er så viktig å ta opp. Han fortsetter:

-Selgere og kjøper er amatører som ofte misforstår sin rettslige posisjon i bolighandelen, fordi de har begrenset kunnskap om rettsregler og rettspraksis.

Det er også slik at ansvarsforholdene i handelen fremstår som uklare for forbrukerne. Selger har et tungt objektivt ansvar som er en kime til unødige konflikter.

Dette er viktig for NEF, forteller Carl Geving:

-Det er behov for rydde i avhendingsloven for å skape større klarhet om selgers og kjøpers rettslige posisjon og begrense rommet for unødige konflikter mellom selgere og kjøpere i bolighandelen.

Trenger bedre tilstandsrapporter

NEF har argumentert for en regulering av takseringsbransjen som skal sikre at forbrukerne får tilstandsrapportene holder nødvendig kvalitet.

-Det må stilles krav til kompetanse og ansvar, og det bør stilles krav til innholdet i de rapportene som leveres, kommenterer Carl O. Geving.

Han peker på at bruk av gode tekniske tilstandsrapporter kan redusere risikoen for konflikter i etterkant av handelen. Etter at Oslo og Bergen erstattet verdi- og lånetakster med tekniske tilstandsrapporter i 2016, er tekniske tilstandsrapporter den vanligste formen for teknisk dokumentasjon i en boligtransaksjon. Men kvaliteten på rapportene varierer sterkt, og er i prisgitt takstmannens tekniske kompetanse.

-Derfor trenger vi også en regulering av takstmannsansvaret, og dette har vi understreket viktigheten av for politikerne, forteller Carl O. Geving.

Les også NEFs kommentarer til Forbrukerrådets rapport «Eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring».

 

Del artikkel