Fokus på boligmarkedet

Tirsdag 6. november stilte et «toppet lag» av foredragsholdere på NEF Boligmarkedet i Oslo Konserthus. Hovedtemaene i innleggene var på finansielle forhold og utviklingen av boligmarkedet framover.

Adm. dir i NEF Carl O. Geving innledet dagen med å tegne et bilde av situasjonen i boligmarkedet. Han stilte blant annet spørsmålene hvor er vi, hvor skal vi og hvilke problemer kan vi møte på underveis? Dagsaktuelle temaer som betydningen av valget i USA og opprettelsen av det nye senteret for boligforskning ble også tatt opp.

Tradisjonen tro var også denne gang Samfunnsøkonomisk analyse sin rapport om boligmarkedet forsideoppslag på Dagens Næringsliv, og sjeføkonom Andreas Benedictow kunne under konferansen komme med utdypende forklaringer på de funn og prognoser de presenterte i rapporten.

Les rapporten her.

To sentralbanksjefer

Vi hadde vært så heldige å få på plass både den svenske visesentralbanksjefen Kerstin af Jochnik og den norske sentralbanksjefen Øystein Olsen til å holde innlegg. Deres fokus var rentens betydning og finansielle situasjonen rundt boligmarkedet i de respektive landene.

Tilhørerne i den fullsatte salen, fikk høre at det var mange paralleller man kunne se mellom boligmarkedene i de to landene, men også at de var enkelte forskjeller.

I Sverige har man blant annet hatt minusrente i lang tid og de så for seg en noe saktere økning enn det den norske sentralbanken har signalisert. Begge var imidlertid veldig tydelig på at renten hadde stor påvirkning på boligmarkedet, og at den var en avgjørende faktor når rentene vurderes framover. Øystein Olsen var likevel klar på at boligmarkedet ikke trumfet alle de andre faktorene i rentesettingen, men at de også hadde andre viktige ting som blant annet konsum og arbeidsplasser måtte tas hensyn til.

– Husholdninger går ikke konkurs som en følge av renteøkninger, men bedrifter kan gjøre det, sa Øystein Olsen på konferansen.

Se figurer til foredraget til Øystein Olsen  her.

Dyster framtid?

Jan Ludvig Andreassen fra Eika Gruppen

Etter de to sentralbanksjefene fikk sjefsøkonomene Elisabeth Holvik og Jan Ludvig Andreassen komme med sine vurderinger av situasjonen i boligmarkedet. Sistnevnte har sett på utviklingstrekk i boligmarkedene rundt om i både Japan, Europa og USA, og tegnet ut ifra dette et dystert fremtidsbilde også for det norske markedet. Han sa dette likevel med en humoristisk undertone, og poengterte at økonomer har tatt feil før. Holvik var mer moderat i sine betraktninger, men også hun så mørke skyer i framtiden hvis det ikke blir tatt grep for å stoppe gjeldsutviklingen i husholdningene.

Se figurer til foredraget til Jan Ludvig Andreassen her

Hva kan politikere og næringsliv gjøre?

Debatt under NEFs bolgmarkedet med f.h.) Mudassar Kapur, Kari Elisabet Kaski, Ingjerd Blekeli Spiten, Arild Hermstad skjult) og Carl O. Geving

Dagen ble avsluttet med en debatt om finans- og skattepolitikkens betydning for boligmarkedet. Mudassar Kapur (Høyre) og Kari Elisabet Kaski (SV) hadde «stukket» av fra komitémøte i Finanskomiteen på Stortinget for å komme med sine vurderinger. Ikke overraskende var Kapur mest fornøyd med hva som regjeringen hadde gjort de siste årene, mens Kaski mente at det kunne ha vært gjort mer for å minske forskjellene i boligmarkedet. Dette fikk hun også støtte fra MDGs talsperson Arild Hermstad. Politikerne var likevel enige om at boligspørsmål kunne få en enda større plass på den politiske agendaen og at politikerne kunne gjøre mer for å få et mer stabilt boligmarked framover.

Konserndirektør for personmarked i DNB, Ingjerd Blekeli Spiten, representerte i denne sammenheng bankene som må forholde seg til den politikken som blir bestemt. Hun var i det store og hele fornøyd med de reguleringer som har blitt innført de senere årene, men hun kunne ønske seg noe mer fleksibilitet i forhold til gruppen som har god framtidig betjeningsevne, men lav egenkapital. Bankene merker blant annet at de må avvise mange i denne gruppen i perioder hvor det er stor etterspørsel etter boliglån.

Terje Svabø var konferansier under konferansen og knyttet den sammen på en innsiktsfull og god måte. Konferansen fikk også god omtale i flere medier.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no