bergen_oversikt_1200

Dobbelt så mange eldre på boligmarkedet

En ny studie viser at det er dobbelt så mange middelaldrende og eldre som nå kjøper seg bolig.

I 2012 utgjorde aldersgruppen mellom 50–68 år 14 prosent av dem som nylig hadde kjøpt bolig, mens denne andelen dobblet seg til 28 prosent høsten 2015.

‒ Vi ser at en økende andel av personer i aldersgruppen 50+ bruker noe av sin store formue til å kjøpe en ny bolig. Trolig ønsker de seg en bolig mer tilpasset den alderdommen de er på vei inn i, med mindre vedlikeholdsbehov og økt tilgjengelighet, sier forsker Lars Gulbrandsen ved NOVA som har utført undersøkelsen i sammarbeid med Finans Norge.

Ifølge Gulbrandsen vil dette føre til en bredere alderssammensetning i gruppen av nye boligkjøpere,  og at denne gruppen gjør at færre boligkjøpere er sårbare for renteoppganger og økende arbeidsledighet.

‒ Denne aldersgruppen har hatt en inntekstvekst som er høyere enn gjennomsnittet, og har fått med seg mange år med boligprisoppgang. I så måte har de både bedret sin betjeningsevne og opparbeidet seg en betydelig egenkapital i boligen, sier fagsjef i Finans Norge Rolf Mæhle på deres hjemmeside.

Hele undersøkelsen kan du se her.

 

 

Del artikkel