Finanstilsynet: Nye retningslinjer til eiendomsmeglerne om såkalte «off market»-salg

Finanstilsynet har i et brev til eiendomsmeglingsbransjen nå kommet med retningslinjer for foretakenes håndtering av formidlinger som ikke legges ut for salg i det åpne markedet.

Finanstilsynet har i brevet redegjort for sitt syn på såkalte off market-salg og gitt bransjen nye retningslinjer som må følges dersom man skal gjennomføre slike salg.

Tilsynets retningslinjer støtter opp under NEFs overordnede retningslinjer som ble utgitt i 2017.

– Vi er svært fornøyde med at Finanstilsynet følger opp med klare retningslinjer for «off market»-salg, og at de er så tydelige på at eiendomsmegleren ikke skal påta seg videresalgsoppdrag. Retningslinjene er i det vesentlige i tråd med de generelle retningslinjer NEF vedtok for sine medlemmer 23. november 2017, og vil redusere risikoen for at et eiendomsmeglingsforetak påtar seg oppdrag som er egnet til å svekke tilliten til foretakets integritet og uavhengighet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Les: Nye retningslinjer for «off market» salg av eiendom

Videresalgsoppdrag

Finanstilsynet har i tillegg til de mer generelle betraktningene rundt slike salg, konkret kommentert eiendomsmeglingsforetakenes muligheter for å inngå avtale et  videresalgsoppdrag med den som ble kjøper av eiendommen i «off market»-oppdraget.

Dersom foretakets rutiner fritt åpner for slike videresalgsoppdrag, vil dette være egnet til å svekke tilliten til foretakets integritet og uavhengighet. Om foretaket skal påta seg et slikt videresalgsoppdrag må med andre ord vurderes konkret.

Finanstilsynet er helt tydelig på at dersom samme eiendomsmegler som håndterte «off market»-salget også påtar seg videresalgsoppdraget fra «off market»-kjøperen, vil dette alltid være egnet til å svekke tilliten.

Les også:

Presiseringer om «off market-salg»

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no