Bergen

Fersk boligprisstatistikk: – Bedre enn fryktet

Boligprisstatistikken for mars måned viser en nedgang i både priser og omsetningsvolum, men den viser også at det har blitt solgt en god del boliger den siste måneden.

Boligprisene sank med 1,4 prosent i mars 2020. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 1,4 prosent, viser tallene fra Eiendomsverdi, Finn.no og Eiendom Norge.

Carl O. Geving FOTO: CF-Wesenberg@kolonihaven.

– Boligmarkedet og kredittmarkedet fungerer mye bedre enn man kunne frykte i en tid med mange permitterte og stor usikkerhet. En noe svakere prisutvikling er ikke bekymringsfullt så lenge hjulene går rundt og aktiviteten i markedet er god, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Lavere omsetning i mars

I mars ble det solgt 6.679 boliger i Norge, noe som er 14,6 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2019. Det ble lagt ut 8.659 boliger til salgs, noe som er 14,4 prosent færre enn i samme måned i 2019.

Omsetningsvolumet er lavere fordi det er færre som kan kjøpe og færre som vil selge, og denne tilstanden vil vedvare så lenge de strenge korona-tiltakene virker. Men vi tror ikke at markedet vil stoppe opp så lenge folk har behov for å bytte bolig og flertallet av befolkningen ikke opplever inntektsbortfall, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Det tok i gjennomsnitt 51 dager å selge en bolig i mars 2020. Det er en nedgang fra 65 dager i februar. Raskest salgstid hadde Oslo med 20 dager og tregest salgstid hadde Ålesund m/omegn med 96 dager.

 Et normalt marked stilner inn mot påske, før det kommer et stort vårslipp av boliger i ukene etter påske. I år blir påsken spesiell. Palmesøndag er det planlagt 325 visninger i Oslo og 270 visninger i Viken. Det betyr at vi får et ualminnelig høyt aktivitetsnivå i påskeuken. Dette innvarsler samtidig at det trolig kommer et oppsving i boligtilbudet over påske, selv om vi ikke forventer normale omsetningsvolumer i ukene som kommer, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Lavest nedgang i Fredrikstad/Sarpsborg

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mars hadde Fredrikstad/Sarpsborg med nedgang på 0,3 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Romerike med en nedgang på 1,9 prosent.

– Undersøkelsen «meglerinnsikt» avdekker at eiendomsmeglernes markedsforventninger varierer sterkt mellom landsdeler. Meglerne i Rogaland, Sørlandet og Oslo er noe mer bekymret for utviklingen enn landet for øvrig, mens meglerne i Nordland og Østfold er minst bekymret for utviklingen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Del artikkel