De fleste voksne eier egen bolig

  • Av: Svein Strømnes
  • 1. april 2016
  • Nyheter

84 prosent av den voksne befolkningen i Norge bor i en bolig som husholdningen selv eier.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser også at den vanligste boformen i Norge er i enebolig. Hele seks av ti voksne gjør det.

Utleiemarkedet utgjør dermed en relativt liten del av det totale markedet. Bare 16 prosent av alle voksne bor i en bolig de leier, og for mange av de som gjør det er det bare en midlertidig løsning. Enten som et steg på vei mot å bli boligeier eller i forbindelse med for eksempel boligskifte eller samlivsbrudd.

Undersøkelsen til SSB viser at andelen kvinner og menn fordeler seg nokså likt når vi ser på eierstatus. Den viser også at pardannelse og tilvekst av barn i husholdningen er viktig for etablering som boligeiere.

Dyrt å leie

Det kommer også fram i undersøkelsen at det er økonomiske forskjeller i forhold til å eie eller å leie. En gjennomsnittlig eierhusholdning betalte 79 300 kroner i renter og avdrag i 2015, men en vesentlig del av dette er avdrag og bidrar sparing.

Leietakere betaler i gjennomsnitt 61 200 kroner i husleie i 2015, men dette er igjen bare en utgift uten fradragsmulighet.

Målt mot inntekt er da også boutgiftsbelastningen vesentlig høyere blant leiere enn blant eier, og 13 prosent av leierne svarer at de oppfatter boutgiftene som svært tyngende, mens tilsvarende andel blant selveiere er 3 prosent og 5 prosent blant borettslagseiere.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no