• Pressemelding
Førstegangskjøper

«Comeback» for førstegangskjøperne

Førstegangskjøperne er på vei inn i boligmarkedet igjen viser ny rapport fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita.

Rapporten viser at antallet førstegangskjøpere i Norge lå relativt stabilt i overkant av 47 000 i årene fra 2011 til 2015, men at det da kom en klar nedgang i 2016 og 2017. I 2018 opplevde vi imidlertid en klar økning.

– Prisene i boligmarkedet har en tid flatet ut og resultatet er at flere førstegangskjøperne nå har kommet inn i markedet igjen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

1 2017 kom boliglånsforskriften, som ved å stille særskilte krav til blant annet egenkapital og inntekt bidro til å begrense førstegangskjøpernes handlingsrom. En klar prisnedgang gjennom 2017 kan ha bidratt til at mange ble sittende på gjerdet.

Se hele rapporten for førstegangskjøpere her

Klar økning

Utover i 2018 stabiliserte boligmarkedet seg igjen og syntes etterhvert å være rimelig godt balansert. Antallet førstegangskjøpere økte klart, særlig mot slutten av året. Med utsikter til et fortsatt godt tilbud av boliger framover og moderat boligprisvekst, er det duket for fortsatt god utvikling for førstegangskjøperne.

– I løpet av fjoråret og inn i 2019 ser vi at det er kommet flere boliger, så tallene er en resultat av de store investeringene byggebransjen og politiske myndigheter gjorde for to-tre år siden, sier Carl O. Geving.

 

Regionale forskjeller

I kommunene rundt Oslo har det jevnt over vært en positiv utvikling de seneste årene, og særlig i 2018. Den siste oppgangen har vært særlig markert i Lørenskog og i Skedsmo. Unntaket er først og fremst Bærum, der det har vært en moderat nedgang. Når vi ser på de andre større byene i Norge har utviklingen vært relativt stabil i Bergen og Kristiansand.

Norgeskartet viser hvordan førstegangskjøpene fordeler seg utover landet, med høye konsentrasjoner langs kysten i sør og særlig i Oslo og omkringliggende kommuner.

Geografisk variasjon i alder

I de større byene i Norge ligger gjennomsnittlig alder for førstegangskjøpere stort sett mellom 27 og 29 år. Tallene er gjennomgående relativt stabile. Det tydeligste unntaket i figuren under er Bærum. Der falt snittalderen fra en topp i 2011 på 31 år til 29 år i 2015, men har siden vært stabil på om lag 30 år. Bærum har også den klart høyeste snittalderen i dette utvalget, etterfulgt av Oslo.

Dette kan sees i sammenheng med høye boligprisnivåer som gjør det vanskeligere å tilfredsstille krav til både inntekt og egenkapital disse stedene. Konsistent med dette er gjennomsnittsalderen lavest i Kristiansand.

 

For spørsmål om rapporten

Kontakt:

Carl O. Geving – adm. dir. – Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454

Svein Strømnes – kommunikasjonssjef – Norges Eiendomsmeglerforbund – 93094191

Del artikkel