• Fagartikkel
Kontor, næringsbygg

Oppdaterte og nye leiemaler for næringsleie!

Forum for Næringsmeglere, Norges Eiendomsmeglerforbund og Norsk Eiendom har høsten 2018 arbeidet med å oppdatere leiemalene for næringsutleie. Advokatfirmaet BAHR og advokatfirmaet Føyen Torkildsen har representert henholdvis FFN/NEF og Norsk Eiendom i dette arbeidet.

I tillegg til oppdaterte versjoner av de eksisterende malene er det også utarbeidet en rekke nye maler, blant annet for handelslokaler og co-workinglokaler.

Malene ligger tilgjengelig for NEFs medlemmer i dokumentarkivet på www.nef.no, og for Forum for Næringsmegleres medlemmer på www.forumfornaring.no

Engelske oversettelser av malene vil foreligge i løpet av vinteren.

Advokat Camilla Hammer Solheim fra BAHR har skrevet en artikkel om de nye oppdaterte og nye malene her.

 

Del artikkel: