Carl_O_Geving01

– Bør være varsom med videre rentehevning

Norges Banks besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 2,75 prosent. Norges Eiendomsmeglerforbund advarer mot videre rentehevning.

Norges Eiendomsmeglerforbund merker oss at Norges Bank senker rentebanen moderat. Dersom inflasjonen fortsetter å synke, bør Norges Bank være varsom med å heve renten videre fordi effekten kan bli sterkere enn det tas høyde for.  Priskorreksjonen i boligmarkedet virker relativt kontrollert og dempes trolig av justeringen i utlånsforskriften, men samtidig vil markedet være følsomt for videre renteoppgang, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

I pressemeldingen fra Norges Bank heter det videre at; «Dersom presset i økonomien vedvarer, og det blir utsikter til at inflasjonen holder seg høy lenger enn vi nå anslår, kan det bli behov for en høyere rente enn det vi nå ser for oss. Dersom inflasjonen avtar raskere eller arbeidsledigheten blir høyere enn ventet, kan renten bli lavere enn anslått.»

Kilde: SSB og Norges Bank
Sentralbanksjef Ida Wolden Backe

I sine pengepolitiske vurderinger skriver Norges Bank videre; «Vi har sett et omslag i boligmarkedet. Boligprisene har falt mer enn anslått, og antallet usolgte boliger har økt markert. Vi venter at boligprisene vil falle videre frem mot høsten neste år. Lavere boligpriser reduserer husholdningenes formue, og sammen med utsikter til en betydelig nedgang i husholdningenes disponible realinntekt neste år ventes det å bidra til fall i konsumet fra i år til neste år. Husholdningene sparer nå mindre av inntektene sine, og vi venter at sparingen holder seg lav fremover.»

Bekymret for nyboligmarkedet

Norges Eiendomsmeglerforbund ser at rentenes påvirkning på boligmarkedet er betydelig og er spesielt bekymret for hvordan dette slår ut på nyboligmarkedet.

Det er større grunn til bekymring for boligbyggingen som for tiden er sterkt preget av renteutviklingen, med fallende salgs- og byggetakt. Det tar kort tid å skrinlegge byggeprosjekter som selger dårlig, men lang tid å komme i gang med nye byggeprosjekter. Nybygging avventes gjerne når prisene på brukte boliger faller. Dette vil føre til svak boligforsyning i årene som kommer, til tross for at sterkere befolkningsvekst forutsetter en jevnt høy boligproduksjon. Jo mer aggressiv pengepolitikken er, jo hardere rammes nyboligsalget og byggebransjen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Del artikkel