20220512 Kristiansand, 

Norges Eiendomsmeglerforbund sitt  Landsmøte i Kristiansand 12 mai 2022


Foto: Kjell Inge Søreide, 

09:55-10:10 - musikkinnslag ved Bjøro Hildebrandt. Deretter ønsker lokalforeningslederen velkommen og introduserer varaordfører Erik Rostoft, Kristiansand kommune som skal holde en tale før det kommer litt mer musikk.
10:15-12:15 - landsmøte pågår - men det er vanskelig for meg å sette konkrete tidspunkter for når de ulike tingene skal skje.
12:15-13:15 - lunsjpause og alle beveger seg nedover til lunsj i første etg.
13:15-ca. 14:00 - landsmøte fortsetter
Fra ca. 14:00 - få tatt bilder av det nyvalgte styret og portrettbilde av hvert fall styreleder Randi. Kanskje det er mulig å ta bilde foran de store vinduene på venstre siden i stup, med vannet i bakgrunnen? Hvis du tenker det ikke blir bra så tar vi din anbefaling på hva som blir fint. Viktig med nøytral bakgrunn/bakgrunn som ikke er alt for "busy" men også kjedelig med bare en hvit vegg.

• Viktige ting å få bilde av på landsmøtet: talene fra Randi, lokalforeningslederen, varaordføreren, Steve Brown, samt musikkinnslaget. Også bilder fra selve valget og når valget blir avgjort for de ulike kandidatene.
• "Nice to have": bilder fra litt mingling generelt. Tas i så fall utenom tidsrommet hvor det er program oppe på Stup eller før programmet starter der oppe.
• Også fint med litt bilder av forsamlingen, både ifm. lansmøtet og bankettmiddagen senere på kvelden.

Et år med refleksjoner

Jubileumsåret vårt er snart omme, og når julen kommer har vi hatt til sammen 15 markeringer både lokalt og sentralt av at Norges Eiendomsmeglerforbund er 90 år i år.

Av: Randi Hollingen, styreleder Norges Eiendomsmeglerforbund – (Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 6 2022)

Det har vært utrolig hyggelig å registrere det gode oppmøtet det har vært på de lokale jubileumsfestene rundt om i landet, med festtaler, underholdning og god stemning mellom bransjekollegaer på tvers av ulike foretak. Vi har feiret fellesskapet, hedret de som har gjort en ekstra innsats for NEF og markert betydningen NEF har hatt for utviklingen av bransjen vår siden stiftelsen i 1932.

Fra å være fullstendig uregulert og fritt frem for alle til å drive eiendomsmegling, var målet med stiftelsen av NEF å beskytte de seriøse meglernes næringsinteresser, sørge for god faglig kompetanse og sikre at bolighandelen fikk trygge rammer.

Forbundet jobber stadig for bedre rammevilkår for eiendomsmegling, for lønnsomheten til bransjen vår og for ivaretakelse av forbrukerne- kundene våre.

Uten NEF hadde vi ikke hatt Eiendomsmeglingsloven, som setter strenge krav til utøvelsen av yrket vårt. Eiendomsmegler har blitt en beskyttet tittel, som betyr høy faglig kompetanse og kvalitet i alle ledd av oppdraget. Vår utdanning og etterutdanningskrav er blant de beste i verden.

At det er stilt høye krav til kvalitet og faglighet har tatt oss et langt steg videre i å sikre den trygge bolighandelen, noe som har vært med på å gi bransjen vår et betraktelig bedre omdømme gjennom det siste tiåret. Fra til dels å ha et «cowboy-rykte», er vi nå oppfattet som dyktige og uunnværlige med en viktig samfunnsoppgave.

Vi har stor tro på at det i tillegg til eget engasjement, lønner seg å gå i ledtog med meningsfeller for å oppnå resultater. NEF jobbet aktivt sammen med forbrukerorganisasjonene for å få til endringen av Avhendingsloven, med et mål om å få ned antall klagesaker i bolighandelen.

Bruken av eiendomsmegler har utviklet seg i takt med at tilliten til eiendomsmeglerne har økt. I 1975 var det kun 4% som benyttet eiendomsmegler ved eiendomshandler, og i 2022 er tallet 98%. Antall eiendomsmeglere har også økt betraktelig gjennom 90 år, og NEF teller nå ca. 2700 medlemmer.

Medlemsmassen til forbundet har også endret seg gjennom årene. Fra at det var en kvinne med på å stifte NEF, har kvinneandelen økt til 44% i dag. Flere står i en livslang eiendomsmeglerkarriere, noe som er både hyggelig og viktig.

Stiftelsen av og driften av Norges Eiendomsmeglerforbund hadde ikke vært mulig gjennom årene om ikke noen engasjerte eiendomsmeglere tar opp hansken for å gjøre en frivillig jobb for egen bransje. Slik var det da 40 eiendomsmeglere gikk sammen om å stifte forbundet den 12.12.1932, og slik har det fortsatt. Gjennom årenes løp har mange dyktige eiendomsmeglere brukt av sin tid til det beste for fellesskapet. En rekke medlemmer har fått NEF’s hederstegn for sin innsats for forbundet og eiendomsmeglerbransjen, og noen få har blitt utnevnt til æresmedlemmer.

Vi har fått flere nye medlemmer i anledning jubileumsarrangementene våre, og jeg håper at samlingene og arbeidet NEF gjør hver dag inspirerer noen av dere til å bli med i styret i egen lokalforening. Valgene gjøres på årsmøtene i februar. Jeg kan love at et slikt verv gir utrolig mye positivt tilbake, blant annet inngående kjennskap til hva som skjer i bransjen, erfaringsutveksling på tvers av foretak og ikke minst mange gode venner.

Julehøytiden er like rundt hjørnet, og jeg benytter anledningen til å ønske dere alle en fredelig og god julefeiring, og et riktig godt nytt år!

Del artikkel