Selveier eller borettslag: Gårder som ligger side ved side kan være borettslag eller selveier. Forskjellene ser du her.

Boligprisnedgang i september

Boligprisene i Norge falt i gjennomsnitt med 0,9 prosent i september, mens volumet holder seg fortsatt på et høyt nivå.

Boligprisene er nå i gjennomsnitt 8 prosent høyere enn for ett år siden, viser statistikken fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi.

Tall for september viser stadig høy aktivitet i boligmarkedet og et forventet prisfall, samtidig som det er i ferd med å bli mer balansert ettersom effektene av pandemien avtar. Økende lånerenter og økende forbruk av varer og tjenester reduserer husholdningenes kjøpekraft i boligmarkedet. Vi forventer derfor en mer normal etterspørsel etter boliger og en svakere prisutvikling de fleste steder utover høsten, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

I september ble det solgt 10.378 boliger i Norge, som er noe lavere enn i fjor, men på et fortsatt høyt nivå. I samme periode ble det lagt ut 9.987 boliger til salgs

Til tross for noe høyere renter vil terskelen til boligmarkedet bli noe lavere for mange førstegangskjøpere som følge av svakere prisutvikling. Derfor forventer vi at førstegangskjøperne vil ta markedsandeler i tiden som kommer. På noe sikt er vi likevel bekymret for utviklingen i Oslo som kan bli mer preget av at det bygges for få boliger som førstegangskjøpere har råd til, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Del artikkel