Boligprisnedgang i september

Boligprisene i Norge falt i gjennomsnitt med 0,9 prosent i september, mens volumet holder seg fortsatt på et høyt nivå.

Boligprisene er nå i gjennomsnitt 8 prosent høyere enn for ett år siden, viser statistikken fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi.

Tall for september viser stadig høy aktivitet i boligmarkedet og et forventet prisfall, samtidig som det er i ferd med å bli mer balansert ettersom effektene av pandemien avtar. Økende lånerenter og økende forbruk av varer og tjenester reduserer husholdningenes kjøpekraft i boligmarkedet. Vi forventer derfor en mer normal etterspørsel etter boliger og en svakere prisutvikling de fleste steder utover høsten, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

I september ble det solgt 10.378 boliger i Norge, som er noe lavere enn i fjor, men på et fortsatt høyt nivå. I samme periode ble det lagt ut 9.987 boliger til salgs

Til tross for noe høyere renter vil terskelen til boligmarkedet bli noe lavere for mange førstegangskjøpere som følge av svakere prisutvikling. Derfor forventer vi at førstegangskjøperne vil ta markedsandeler i tiden som kommer. På noe sikt er vi likevel bekymret for utviklingen i Oslo som kan bli mer preget av at det bygges for få boliger som førstegangskjøpere har råd til, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: [email protected]
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: [email protected]