• Pressemelding
NEF-Illu-Generell-Artikkel-Generell

Bekymret for effekten av rentenedsettelsen

Norges Bank har i dag besluttet å senke styringsrenten til 1,0 prosent som er et historisk lavt nivå. Bakgrunnen er at utviklingen i norsk økonomi har vært litt svakere enn ventet og utsiktene fremover er noe svekket. Norges Eiendomsmeglerforbund vil knytte en kommentar til sentralbankens beslutning.

– Norges Eiendomsmeglerforbund er bekymret for at dagens rentenedsettelse vil bevege boligpris- og gjeldsutviklingen i motsatt retning av regjeringens boligstrategi som ble lagt frem sist mandag. Norge har hatt en eksepsjonell boligprisutvikling de siste 23 årene. Det lave rentenivået har utløst en sterk vekst i husholdningenes låneopptak, og vi har i dag et historisk høyt gjeldsnivå, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Så lenge kjøpekraften er god og det skapes forventninger om et vedvarende lavt rentenivå, kan vi forvente at mange fortsatt vil investere betydelig i boligmarkedet. I denne situasjonen håper vi at regjeringen går et skritt videre, og legger fram et forslag i høsten skattemelding som åpner for å fjerne fordelene ved investering i sekundærbolig. Det vil være et sterkt virkemiddel sett i sammenheng med tiltakene i boligstrategien, og kan motvirke negative effekter av den historisk lave styringsrenten, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Se også debatt på Dagsnytt atten her.

For ytterligere kommentarer kontakt: 

Carl O. Geving, administrerende direktør Norges Eiendomsmeglerforbund: 91582454

Svein Strømnes, kommunikasjonssjef Norges Eiendomsmeglerforbund: 93094191

Del artikkel