15 prosent av de norske boligene er sekundærboliger

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 15. august 2019

I en ny rapport fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita kan vi for første gang presentere statistikk for sekundærboliger for hele Norge med detaljert bekrivelse av både geografisk fordeling og fordeling på ulike boligtyper. Videre presenteres det i rapporten en kvartalsvis utvikling i antall førstegangskjøpere fra 2010 til og med 2. kvartal 2019. Den viser blant annet hvor mange førstegangskjøpere det er, om de blir flere eller færre, om de blir eldre eller yngre, hva slags boligtyper de kjøper og regionale forskjeller.

Andelen sekundærboliger øker

I 2. kvartal 2019 ble det registrert 399 630 sekundærboliger i Norge. Dette utgjør drøyt 15 prosent av en samlet boligmasse på 2.597.692 boliger. Det er stor geografisk variasjon i sekundærboligandelen. Den er særlig høy i en del distriktskommuner, men også i enkelt bydeler i de store byene. Dette er svært forskjellige markeder. I byene er sekundærboliger i stor grad investeringsobjekter, i distriktene er mange boliger fraflyttet eller tatt i bruk som fritidsbolig. 

– Andelen sekundærboliger øker i 2019. Dette har blant annet sammenheng med at mange nyboligprosjekter som ble kjøpt som sekundærboliger i 2016-2017 ferdigstilles i 2019. I 2018-2019 har kjøp av nye sekundærboliger falt, og andelen sekundærboliger antas å fall fra 2020, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Særlig i Oslo er det stor forskjell på bydelene, fra 6 prosent på Grorud til hele 38 prosent på Frogner. 

– I enkelte bydeler i Oslo er andelen trolig høy fordi mange anser dette for å være særlig gunstige steder å investere i sekundærbolig. Trolig er det også et økende innslag av at folk i distriktene investerer i en leilighet i Oslo for å ta del i en forventet høyere prisstigning der, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Klar økning i antall førstegangskjøpere

Antallet førstegangskjøpere i Norge var relativt stabilt fra 2010 til 2016 da det kom en klar nedgang. Det skyldtes i hovedsak den sterke boligprisveksten dette året. Utover i 2018 stabiliserte boligmarkedet seg igjen og antallet førstegangskjøpere økte klart, særlig mot slutten av året. Denne utviklingen fortsatte inn i 2019, og i den siste rapporten fra NEF/Ambita viser tallene at 2. kvartal i år var det sterkeste andrekvartalet for førstegangskjøpere siden 2015. 

– Utsiktene til meget moderat boligprisvekst i 2019-2020 gjør at det er duket for en videre økning i antall førstegangskjøpere framover, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

For utfyllende kommentarer:

Carl O. Geving – adm. dir. – Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454

Svein Strømnes – kommunikasjonssjef – Norges Eiendomsmeglerforbund – 93094191

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no