Krav om fjerning av oljetanker og forbud mot fyring med oljetanker innen 2020

I forurensingsforskriften (FOR-2004-06-01-931) kapittel 1 er det i dag inntatt regler som har til formål å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker. Det stilles her blant annet krav om regelmessig kontroll, og krav til oljetankenes tilstand og kvalitet.

Av forskriftens § 1-8 følger det at nedgravde oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal tømmes for olje og sikres mot utilsiktet påfylling, mens tanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp.

I klimaforliket på Stortinget (2012) ble det vedtatt forbud mot fyring med fossil olje fra 2020, og Stortingets energi- og miljøkomité ba i juni 2016 regjeringen om å sørge for at forskrift om forbud mot fossil oppvarming innen 2020 trer i kraft så snart som mulig. Forslag om forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger fra 2020 ble i samsvar med dette fremsatt høsten 2016 med høringsfrist i januar 2017. Forskriften ev ventet å tre i kraft i løpet av 2018.

Både de gjeldende bestemmelsene i forurensningsforskriften og forslaget om forbud mot bruk av fossilt brensel er vesentlig for eiendomsmegler å være kjent med ved salg av boliger.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no