NEF-Illu-Generell-Artikkel-Generell

Krav om radonmåling for utleieboliger

Fra 1. januar 2014 ble det krav om å gjennomføre radonreduserende tiltak i nærmere angitte eiendommer dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m3 (tiltaksgrense). En ­konsekvens av dette kravet, er at det må foretas radonmåling.

Kravet om radonreduserende tiltak og følgelig krav til måling, gjelder for boliger der eier ikke selv bor eller oppholder seg, altså utleieboliger. Etter Statens stråleverns oppfatning gjelder kravet alle typer utleieboliger, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig.

Kravet gjelder uavhengig av om leieavtalen er inngått før eller etter 1. januar 2014. Det er ikke krav om at dokumentasjon for måling skal registreres hos myndighetene, men utleier må kunne fremvise dokumentasjon både til leietaker og tilsynsmyndigheten på at utleieboligen er radonmålt, og at målerverdiene ligger innenfor det som er tillatt.

Hjemmel for kravet er strålevernforskriften § 6, 5. ledd som lyder;

«Radonreduserende tiltak skal iverksettes i barnehager, skoler mv. som er omfattet av forskrift 1. desember 1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i skoler, barnehager mv. § 2, dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m3 (tiltaksgrense). Tilsvarende gjelder for boliger hvor eier ikke bor eller oppholder seg. Radon­nivået skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m3 i slike bygninger og lokaler.».

I forbindelse med salg av eiendom med utleiemulighet, bør megler etterspørre radonmåling. Opplysninger om det er foretatt måling eller ikke, og eventuelt resultatet av slik måling må inntas i salgsoppgaven.

Radonmåling må foretas over to måneder, fortrinnsvis i vinterhalvåret (midten av oktober til midten av april) og måling kan enten foretas med sporfilm eller elektronisk apparat.

Les mer om radonmåling på Statens stråleverns hjemmeside; www.nrpa.no

Del artikkel