NEF-Illu-Generell-Artikkel-Generell

Forum for Næringsmeglere (FFN)

FFN ble stiftet i 1998. Forumets formål er å ivareta medlemmenes etiske og faglige interesser, samt å arbeide for gode økonomiske rammebetingelser. Medlemskap i FFN er åpent for alle selskaper som har bevilling til å drive eiendomsmegling der næringsmegling er en del av virksomheten samt advokatfirmaer med ansatte som har bevilling til å drive eiendomsmegling, og hvor næringsmegling er en del av virksomheten. Det er styret i FFN som foretar opptak av nye medlemmer.

Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten, denne er for tiden 5 000 kroner pr. medlemsforetak.

FFN arrangerer sammen med Norges Eiendomsmeglerforbund i månedsskiftet august/september hvert år høstkonferanse for næringsmeglere. Det legges her vekt på å få til et variert og faglig relevant program. I 2019 avholdes konferansen torsdag 5. september og fredag 6. september.

Forum for Næringsmeglere har egen hjemmeside, se www.forumfornaring.no

Etter FFNs årsmøte 13. februar 2019 består styret av følgende personer:

  • Rikke Bergheim Wataker, Q 4 Næringsmegling AS, styremedlem, styreleder
  • Jens Helge Hodne, Næringsmegleren Sædberg og Hodne AS, styremedlem
  • Anne Bruun-Olsen, Cushman & Wakefield Realkapital, styremedlem
  • Trond Aslaksen, Akershus Eiendom AS, styremedlem
  • Kurt F. Buck, oppnevnt av NEF-styret, styremedlem
  • Linn Idsøe Brenne, Pangea Property Partners AS, fastmøtende varamedlem

Norges Eiendomsmeglerforbund innehar funksjoner som forretningsfører og sekretariat for Forum for Næringsmeglere.

Ved henvendelser, kontakt oss på tlf. 22 54 20 80 (NEFs sentralbord) eller e-post firmapost@207.154.206.207.

Del artikkel