NEF-Illu-Generell-Artikkel-Generell

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester er opprettet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge, Den norske Advokatforening og Forbrukerrådet. Etter lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr. 73 skal foretak og advokat som driver eiendomsmegling være tilsluttet nemndsordning. Nemnda er godkjent av Barne- og likestillingsdepartementet  etter lov om klageorganer for forbrukersaker. Godkjennelsen er gitt 19. desember 2016 og gjelder fra 1. januar 2017.

Nemnda ledes av et styre som består av:

  • Einar Edin, Den norske Advokatforening, styreleder
  • Christian Vammervold Dreyer, Eiendom Norge, styremedlem
  • Carl O. Geving, Norges Eiendomsmeglerforbund, styremedlem
  • Thomas Bartholdsen, Forbrukerrådet, styremedlem

Nemnda kan behandle klager på foretak eller advokat som driver eiendomsmegling etter eiendomsmeglingsloven § 2-1, jf. § 2-10, om de objekter foretaket/advokaten formidler og om oppdragstakers plikter etter eiendomsmeglingsloven. En klage kan angå alle sider ved utøvelsen av virksomheten.

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester behandler normalt ikke spørsmål om dekning av partenes utgifter til advokatbistand.

For innmelding og nærmere informasjon om Reklamasjonsnemnda, se www.eiendomsmeglingsnemnda.no.

Del artikkel