akseptfristen kan virke forvirrende. Slik skal du lese den.

Budgiver: Ikke la deg finte ut av akseptfristen

Fristene som settes i budrunden er til for selgeren, ikke de andre budgiverne. Pass på hvis du er budgiver!  

Jeg har mange ganger fått spørsmål knyttet til en spesiell utfordring i budrunden. Spørsmålene har vært omtrent som dette:

«Jeg la inn bud på en bolig et minutt før akseptfristen gikk ut. Budet ble ikke akseptert på grunn av at det kom for sent. Kan megleren nekte et bud når det kommer inn et minutt før akseptfrist?»

Akseptfristen er til for selgeren, ikke andre budgivere

Svaret på dette spørsmålet ligger i hvem som setter fristen, og hvorfor fristene settes:

Akseptfristen – ofte omtalt som budfristen – settes av budgiver når denne potensielle kjøperen legger inn budet på boligen.

Og fristen setter man av en helt spesiell avtalerettslig grunn: Budet binder nemlig budgiveren. Det vil si at hvis selgeren aksepterer budet, så er det inngått en avtale om kjøp av bolig.

Men man ønsker ikke å være bundet til evig tid, derfor settes det en akseptfrist. Det vil si at når akseptfristen har gått ut, er ikke budgiveren bundet av budet lenger.

Les mer: Hva er «motbud» fra selgeren?

Fristen er altså ikke satt med tanke på de andre budgiverne. Og derfor vil de som ønsker å by over passe på når fristen holder på å løpe ut:

Da trenger selgeren (og eiendomsmegleren) litt margin før fristen går ut for å avgjøre om man ønsker å akseptere budet eller om selgeren vil la budet gå ut.

Hvor lang margin vil være litt opp til eiendomsmeglere og selgere, men for de fleste vil det iallefall være snakk om rundt fem til ti minutter. For hvis man ønsker å akseptere et bud, er det viktig at aksepten (svaret) kommer frem til budgiveren før fristen går ut.

Og reglene er at det må komme frem skriftlig – ikke bare muntlig. Dermed er man avhengig av at SMS-er eller e-post kommer frem.

Beregn ekstra tid i budgivningen

Som budgiver må du Du må huske på dette når du er i en budrunde og får oppgitt at «budet står til klokken 13.00».

Det vil ikke holde å komme 12.59 med et nytt bud. Da kan det andre budet allerede være akseptert.

Du som budgiver må dermed huske på å legge inn din egen margin – på toppen av selgers margin.

Les mer: Bud er bindende, husk finansiering (eller forbehold)!

Tips til kjøperne: Ikke bare bruk tekst – snakk med megleren!

Reglene om budfrister som jeg peker på over, viser en ting tydelig:

Ha god kontakt med megleren etter visning hvis du er oppriktig interessert i en bolig. Det vil være lurt å ha telefonkontakt, og ikke bare lene seg på skriftlige meldinger.

Mer om gjennomføring av budrunden, og de avtalemessige forpliktelsene man får ved å legge inn bud finner du her: Regler for budgivning

Følg vår steg-for-steg guide til boligkjøpet: Slik kjøper du bolig

tilsalgs

Del artikkel