Tolkningsuttalelse om eierseksjonsloven § 7 – forbud mot seksjonering over flere matrikkelenheter

Bygård med aksjeleilighet

Eierseksjonslovens utgangspunkt er at en seksjonering bare omfatter én grunneiendom, festegrunn​ eller anleggseiendom.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i en tolkningsuttalelse fra september 2018 svart på spørsmål om  utkraginger i bygningsmasse som strekker seg utover nabogrensen og altså inn over en annen matrikkelenhet, vil være til hinder for seksjonering i et planlagt eierseksjonssameie.

Det fremgår av departementets uttalelse at departementet mener det ikke er generelt grunnlag for å si at eierseksjonsloven § 7 bokstav f er til hinder for å seksjonere et bygg som krager ut over naboeiendommen. Departementet mener at så lenge byggets fotavtrykk er innenfor yttergrensene til matrikkelenheten, er kravet om at seksjoneringen bare kan gå over én eiendom som hovedregel oppfylt.

Tolkningsuttalelsen kan leses her

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no